drugi projekti

Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007 - Model IV – Raziskave pedagoške prakse


Datum začetka: 01.01.2006

Rok za oddajo: 15.09.2007

Povzetek:

banner logo strukturni skladi + eu zastava

Št. pogodbe 3311-06-297013 

Področje: Posodabljanje didaktičnih modelov v praksi 

Program: Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja

 

Aktivnosti/rezultati:

 • usposobiti strokovne delavcev v vzgoji in izobraževanju za pedagoško raziskovanje;
 • izdelati evalvacijsko študijo;
 • predstaviti teoretične povzetke na spletu;
 • oblikovati in izdati promocijski material (plakat, brošuro);
 • pripraviti in izdati znanstveno monografijo;
 • pripraviti in izdati strokovno monografijo;
 • pripraviti zaključni posvet z naslovom: Sejem raziskovanja, s predstavitvijo raziskav na plakatih in v obliki prispevka v monografiji. 

Trajanje projekta: 2006 – 2007 

Izdatki: 63.836,00 EUR 

Vključeni partnerji: :

 • Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper  
 • Partnerji v projektu: 18 vzgojno-izobraževalnih zavodov (vrtci in šole)

 

Ob zaključku projekta smo izdali: 

 • znanstveno monografijo z naslovom Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse: Izbrana Pedagoška področja;  
 • zgibanko z naslovom Raziskovalni izzivi v pedagoški praksi;
 • strokovno monografijo Primeri raziskav pedagoških delavcev, ki prinaša poročila udeležencev projekta (učiteljev, vzgojiteljev, psihologov, pedagogov …).


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino