drugi projekti

VIRBUS– the virtual international business management learning enviroment for hospitality and manufacturing industries


Datum začetka: 01.10.2006

Rok za oddajo: 30.08.2008

Povzetek:

banner virbus

Področje: Računalništvo in informatika

Program: Leonardo da Vinci 

Aktivnosti/rezultati: 

  • Projekt je oblikoval virtualno simulacijo za (VIRBUS) za mednarodni študij menedžmenta, s potrebnim gradivom vred. 
  • Končni uporabniki VIRBUS-a so študentje, profesorji, izobraževalci v podjetjih, ki sodelujejo v projektu, potencialni pa vse izobraževalne ustanove in podjetja po Evropi, ki delujejo na področju, ki ga obravnava projekt. 

Trajanje projekta: od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2008  

Sredstva: 8.322,59 EUR 

Izvajalec projekta: Haaga – University of Applied Sciences (FIN) 

Soizvajalci projekta: 

  • UP PEF – Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
  • Pärnu College of the University of Tartu (EST)
  • Hochschule Harz (GER) 

Vodja projekta: Päivi Karvanen 

Raziskovalci UP PEF vključeni v projekt: 

  • doc. dr. Andreja Istenič Starčič  

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije

 

 


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino