drugi projekti

Zdrava prehrana in gibanje za varovanje in krepitev zdravja


Datum začetka: 01.01.2004

Rok za oddajo: 01.01.2004

Povzetek:

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 

Izvajalec projekta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede 

Soizvajalci projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper 

Vodja projekta: prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk 

Raziskovalci UP PEF, vključeni v projekt: izr. prof. dr. Rado Pišot


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino