drugi projekti

Kulturna zavest in izražanje


Datum začetka: 28.10.2008

Rok za oddajo: 15.09.2011

Povzetek:

 

Banner drugi projekti  - kulturna zavest in izražanjeBanner drugi projekti  - kulturna zavest in izražanje
Področje: Šolsko in kulturno izobraževanje 

Program: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008-2011 v okviru operativnega programa Razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

 

Aktivnosti/rezultati:

Cilji vseh programov v projektu so dodatno motivirati in usposobiti vzgojitelje v vrtcih in dijaških domovih, učitelje OŠ in SŠ ter strokovne delavce javnih zavodov v vzgoji in izobraževanju, ki se želijo in se že ukvarjajo s kulturnimi in z umetniškimi dejavnostmi ter s pismenostjo različnih predmetnih področij v najširšem smislu in z vzgojo mladih in vseživljenjskim učenjem. Učitelji (660 udeležencev) bodo v triletnem izobraževanju (56 ur) pridobili strokovna izhodišča za oblikovanje prenovljenih didaktičnih modelov bralne pismenosti in kulture branja. 

Trajanje projekta: 28. 10. 2008 – 15. 9. 2011 

Sredstva: 203.048,00 EUR

 

Vključeni partnerji: 

  • Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
  • Partnerji v projektu: Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije, Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta, Pionirski dom – Center za kulturo mladih 

 

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Izvaja se v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

 Opis projekta Kulturna zavest in izražanje

Osnovni podatki

Programi

Katalog izobraževalnih programov

Gradiva

Brošura: Izzivi prihodnosti

Kontakti

 

 

Link: http://www.kulturnazavest.upr.si/


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino