drugi projekti

BALANCE – psihosocialno ravnovesje strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih


Datum začetka: 30.11.2012

Rok za oddajo: 30.09.2014

Financer: Evropska komisija


Sodelujoče organizacije:

Meath Partnership Kells, Irska, FVA Rim, Italija, Institute of training and vocational guidance Atene, Grčija, ISQ – Institute for Technology and Quality Oeiras, Portugalska, ITG Council Pariz, Francija in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Slovenija.


Nosilna organizacija: TTG Team training Tübingen, Nemčija

Sodelavke/ci:

izr. prof. dr. Mitja Krajnčan in Boštjan Bajželj


Povzetek:

Cilj projekta je nuditi podporo trenerjem, coachem in svetovalcem pri izobraževanju odraslih in jim pomagati pri soočanju z izzivi njihovega poklica z razvijanjem in nudenjem preventivnega, v zdravje usmerjenega usposabljanja. Heterogene skupine, nenehno menjajoči se udeleženci, kakor tudi svetovanje ljudem z zelo različnimi problemi zahtevajo zelo odporno duševno zdravje. Splošni cilj našega programa usposabljanja je izboljšati zmožnosti trenerjev v smislu vedenja o zdravju in dobrem počutju in odnos do vprašanj povezanih s stresom in veščin, ki jim pomagajo pri spopadanju s stresom in s stresnimi situacijami.

 Anketa v državah sodelujočih organizacij (Nemčija, Francija, Grčija, Irska, Italija, Portugalska in Slovenija)  je pokazala, da njihovo delo 85 odstotkom anketiranih oseb povzroča visoke čustvene pritiske,  42 % pa jih je reklo, da se v prostem času težko sprostijo. Rezultati študije podpirajo druge raziskave, ki kažejo, da so službe v sociali in izobraževanju povezane z visokimi ravnmi stresa.

 Temelj razvoja usposabljanja je model salutogeneze po Aaronu Antonovskem, ameriško-izraelskem profesorju zdravstvene sociologije. Čeprav so znanstvene razprave v zadnjih letih napredovale, so osrednji vidiki tega modela še vedno uporabni za namene te študije, še zlasti, ker ponuja globalno perspektivo in povezuje različne vidike vedênja, – kot so ravnanje s skupinsko dinamiko ali razvijanje  profesionalnih odnosov – ki se povratno povezujejo z dejavniki psihološkega zdravja.   Besedo salutogeneza (salus, latinsko = celost, zdravje, vitalnost; geneza, grško = izvor, vir)   je ustvaril Antonovsky kot nasprotje dobro znanemu izrazu patogeneza. Na polju medicine je prevladujoči vidik navadno patogeneza. Z ozirom na  to stališče, se raziskujejo samo procesi, ki vodijo v bolezni. Koncept salutogeneze pa uvaja popolnoma nov pogled, saj raziskuje procese, ki promovirajo zdravje in ljudi ohranjajo zdrave. V projektu Balance je osrednja pozornost namenjena dejavnikom, ki podpirajo zlasti psiho-socialno zdravje.

 V okviru projekta smo sestavili trening, oziroma program usposabljanja BALANCE, ki se sestoji iz šestih modulov, ki nudijo različne pristope in metode k šestim različnim vidikom teme “ravnotežje”. Prvi modul z naslovom “Moj slog” obsega družbene vloge, upravljanje konfliktov in komunikacije. Drugi modul ima naslov ”Moja sredstva” in se ukvarja z upravljanjem stresa, osebno odpornostjo in upravljanjem osebnih sprememb. Sledi mu “Moj jaz”, ki govori o osebnih vrednotah, potencialih, motivaciji in zmožnostih. Naslednji je “Moja mreža”, v katerem se udeleženci lahko nekaj naučijo o skupinski dinamiki in moderaciji, odnosih in pogajanjih. Peti modul “Moj načrt” vsebuje upravljanje s časom in nalogami.  Naš program usposabljanja zaključuje modul “Moj potencial”, ki se ukvarja z različnimi načini ustvarjalnih procesov.

 

Več informacij dobite na spletni strani projekta

 

 


Publikacije:

V okviru projekta smo pripravili tudi priročnik, ki zajema vsebine treninga in katerega namen je ponuditi generično na sredstvih temelječo metodo delovanja ter prostor oblikovanja za profesionalce v izobraževanju odraslih.


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino