drugi projekti

Razvoj učne baze študentov za vodenje karier oseb s posebnimi potrebami


Tip projekta: Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

Datum začetka: 01.06.2017

Rok za oddajo: 30.09.2017

Financer: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Sodelujoče organizacije:

Zvod Papilot


Nosilna organizacija: UP PEF

Nosilec/ka: UP PEF


Povzetek:

 

 

Utemeljitev in cilji projekta:
Vključitev študentov v času študija v  pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in sicer za namen njihovega razvoja ustvarjalnosti, kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanja in senzibiliziranja  za probleme oseb s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: OPP), njihovih prehodov in kariernega razvoja. Hkrati bomo spodbujali inovativnost in kreativno razmišljanje ter razvoj  predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju - inkluzivnih pedagogov, svetovalcev za kariere odraslih in menedžerjev neprofitnih projektov. Strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja (Partner: Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja,)  bodo skupaj s študenti in drugimi sodelavci prepoznavali in reševali problematiko delovne integracije, kariernega načrtovanja in svetovanja osebam s posebnimi potrebami v sodobnih dinamičnih razmerah. Projekt ima torej dva ključna cilje: 1)  pridobitev kompetenc za razvoj novih kariernih  pristopov za OPP, izdelava individualnih kariernih načrtov ter uspešna izvedba prehodov in 2) razvoj kompetenc vključenih študnetov na področju usposabljanja OPP, razvoja integriranih zaposlitvenih projektov OPP  ter usposabljanje za karierno svetovanje v konkretnih primerih.

 

Rezultati projekta:
1. Povezovanje univerze z razvojnimi potenciali na NVO področju; prenos znanj in kompetenc iz akademske na praktično raven in obratno
2. Pridobitev kompetenc študentov v času študija, ki bodo koristne za njihov nadaljnji karierni razvoj
3. Dodane vrednosti znanja iz področij vodenja karier oseb s posebnimi potrebami kot ranljivih skupin

 

 

 


 


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino