drugi projekti

JEZIKI ŠTEJEJO - JeŠT


Datum začetka: 24.01.2017

Rok za oddajo: 30.06.2022

Financer: Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani

Povzetek:

Glavni cilj projekta je izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki vključuje pod-cilje:

1. razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih,

2. uporaba učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij in

3. vzpostavitev trajnostnega modela za vzpostavljanje oziroma zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

 

Spletna stran projekta

 


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino