drugi projekti

JEZIKI ŠTEJEJO - JeŠT


Datum začetka: 24.01.2017

Rok za oddajo: 30.06.2022

Financer: Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Povzetek:

Glavni cilj projekta je izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki vključuje pod-cilje:

1. razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih,

2. uporaba učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij in

3. vzpostavitev trajnostnega modela za vzpostavljanje oziroma zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

 

Spletna stran projekta JEŠT

 


Drugo:

Povezave do spletnih strani:

MIZŠ

ESS

UL PEF
Fotogalerija

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino