drugi projekti

Predpostavke in možnosti razvijanja inovativnih modelov poučevanja v funkciji transparentnosti univerzitetnega izobraževanja - DIMot


Datum začetka: 01.02.2017

Rok za oddajo: 30.09.2019

Nosilna organizacija: 1. Univerza v Kragujevcu, Pedagoška fakulteta Jagodina (Srbija)

Povzetek:

Splošni cilji:  razvijanje kakovosti univerzitetnega izobraževanja, ki bo na trgu znanja, s svojimi inovativni modeli prispeval k spodbujanju konkurenčnosti doma in v tujini.

Specifični cilji:

1.     predstaviti filozofske, sociološke in psihološko-pedagoške znanstvene vidike in elemente kakovosti univerzitetnega poučevanja v kontekstu primerljivosti obstoječih znanj in sposobnosti.

2.     razviti in evalvirati inovativne modele poučevanja ter instrumente za evalvacijo modelov in evalvacij.

 Opis projekta:

Skladno s postavljenim splošnim in specifičnimi cilji raziskovanja je struktura projekta določena z načrtovanimi izhodi:

1.     predstavitev sodobnega znanstveno utemeljenega teoretičnega pristopa k problemu kakovosti univerzitetnega izobraževanja;

2.     razvijanje, uporaba, sistematično spremljanje in komparativni pregled učinkov inovativnih modelov univerzitetnega poučevanja.
 


Raziskovalne naloge, ki izhajajo iz navedenih ciljev se uresničujejo preko vsebin raziskovanja, ki določajo smer njihovega skupnega delovanja. Predlagane raziskovalne vsebine so povezane s kompetencami in interesi raziskovalcev, katerih sodelovanje se načrtuje v projektu. Predvidene so vsebine s področja filozofije, sociologije, psihologije, pedagogike, didaktike …


Prva faza realizacije projekta  se nanaša na raziskovanje teoretičnega vidika kakovosti univerzitetnega izobraževanja in razumevanja le tega. V tej fazi se uresničuje prvi cilj raziskovanja to je raziskovanje filozofskih, socioloških, psiholoških in pedagoških vidikov kakovosti univerzitetnega poučevanja z  analizo obstoječega stanja v teoriji in praksi.
Druga faza realizacije projekta vključuje proučevanje možnosti razvoja inovativnih modelov univerzitetnega poučevanja in spremljanje učinkov njihovega uresničevanja v praksi z razvojem instrumentov za evalvacijo inovativnih modelov. V tej fazi se uresničuje drugi specifični cilj raziskovanja to je razvijanje inovativnih modelov poučevanja.
Tretja faza projekta vključuje desiminacijo rezultatov raziskovanja.

 

Link projekta: http://www.pefja.kg.ac.rs/bilateralni_projekat_2017-2019.html

 


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino