drugi projekti

Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo - INOVUP


Datum začetka: 01.10.2018

Rok za oddajo: 30.09.2022

Financer: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani

Povzetek:

 Predvidene aktivnosti, s poudarkom na izvajanju usposabljanj in oblikovanju multiplikatorjev, bodo doprinesle k uveljavitvi prožnejših in inovativnih oblik poučevanja in učenja na slovenskih visokošolskih zavodih. Predvideno je, da se visokošolski učitelji in sodelavci na usposabljanjih usposobijo za uporabo sodobnih (prožnih in inovativnih) oblik poučevanja; prav tako bodo multiplikatorji svoja spoznanja s tujih univerz širili v slovenski visokošolski prostor. Oblikovala se bo učeča se skupnost z namenom razvoja spretnosti in kompetenc visokošolskih učiteljev. Pričakovati je, da se bodo na visokošolskih zavodih uveljavile sodobne, prožnejše in inovativne oblike poučevanja in učenja, posledično pa bo uveljavitev teh oblik pri študentih okrepila ključne kompetence za vseživljenjsko, torej tiste splošne kompetence, ki so uporabne v različnih poklicih in v različnih življenjskih situacijah

Za neposredno doseganje namena in ciljev javnega razpisa bo izvedena analiza stanja pri vseh partnerjih projekta ter samostojnih visokošolskih zavodih, ki so izrazili željo za sodelovanje v okviru te aktivnosti. Upoštevajoč analizo in uveljavljanje sodobnih, prožnih in inovativnih oblik poučevanja in učenja, ki jih bodo širili izvajalci usposabljanj in multiplikatorji, se bo oblikovalo gradiva o didaktiki z vseh študijskih področij po klasifikaciji Klasius P.

Z vzpostavitvijo interaktivne spletne strani bo omogočen dostop gradiv o didaktiki ter drugih strokovnih publikacij vsem zainteresiranim na področju šolske didaktike. Predvsem visokošolskim učiteljem ter strokovnim sodelavcem bo gradivo služilo kot orodje za posodabljanje in prilagajanje študijskih programov oz. predmetov.

Projekt bo usmerjen tudi v ozaveščanje o pomenu didaktike v visokem šolstvu. Sodobne, prožne in inovativne oblike poučevanja in učenja bo konzorcij v slovenski visokošolski prostor širil prek posvetov, ki bodo v vsakem študijskem letu organizirani dvakrat ter na zaključni konferenci. Z izvedbo posvetov ter objavo strokovnega gradiva na spletni strani bo omogočen prenos najnovejših spoznanj tudi na nižje stopnje izobraževanja, s čimer bo projekt posredno prispeval h »krepitvi enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za zaposlene in k zagotavljanju ustreznejših kompetenc zaposlenih«.

 

Spletna stran projekta INOVUP

 


Drugo:

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.288.106,00

 

Povezave do spletnih strani:

MIZŠ

ESS

UL 

 
Fotogalerija

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino