drugi projekti

DigiKid- Developing skills in teachers to educate pre-school CHILDren with and through DIGIital technologies


Tip projekta: Erasmus +

Datum začetka: 01.03.2021

Rok za oddajo: 28.03.2023

Sodelujoče organizacije:

Univerza Tartu, Tartu, Estonia (lead partner)
Univerza za izobraževanje, Heidelberg, Germany
Univerza na Primorskem, Koper, Slovenia
Univerza Latvija, Riga, Latvia
Vrtec Rakvere Rohuaia, Rakvere, Estonija
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Koper, Koper, Slovenia
Privata pirmsskola CreaKids, Riga, Latvia


Nosilec/ka: Univerza Tartu, Tartu, Estonia


Povzetek:

 

Namen novega projekta strateškega partnerstva Erasmus + je sprememba obstoječega stanja na področju digitalnega izobraževanja v predšolskem obdobju v štirih državah EU in delitev rezultatov projekta s sodelavci tako v Evropski uniji kot zunaj nje.

Situacija v letu 2020 je močno spremenila naš življenjski slog, poglede in način komuniciranja. Danes težko najdemo osebo, na katero COVID-19 ni vplival. Delo in študij sta se prenesla v spletno okolje, naši domovi so postali pisarne in učilnice, komunikacija iz oči v oči pa se je med tem zmanjšala. 

Uvajanje novih načinov izobraževanja je bilo težko tako za učitelje kot za učence vseh starosti, predvsem pa za starše. Slednji so se morali spoprijeti s še večjimi izzivi. Uravnotežiti so morali med rednimi službenimi zaposlitvami in pomočjo otrokom pri domačih nalogah. Tako so se nekateri znašli v takšni stiski, da so morali celo prenehati s službenimi obveznostmi. Zaradi tega se je veliko staršev znašlo v stiski. Nekateri so celo morali zapustiti službo, da so se lahko posvetili poučevanju svojih otrok. Med poglavitnimi razlogi  pa je bil ta, da predšolski in osnovnošolski otroci niso bili pripravljeni na samostojno spletno izobraževanje in spoprijemanje s tehnologijo.

Tako je dolgotrajna pandemija C-19 je navdihnila štiri univerze in tri vrtce iz Estonije, Nemčije, Slovenije in Latvije, da so pod okriljem programa Erasmus + sklenile partnerstvo za iskanje rešitev v trenutnih razmerah. Cilji projekta z naslovom  »Razvijanje kompetenc vzgojiteljev za izobraževanje predšolskih otrok z in skozi digitalno tehnologijo« (DigiKid), ki ga financira EU in bo trajal dve leti (1.03.2021-28.02.2023) so naslednji:

• deliti izkušnje na področju digitalnega izobraževanja v vrtcu;

• anketirati starše in vzgojitelje/učitelje o razpoložljivih in manjkajočih spretnostih otrok in učencev pri uporabi digitalnih medijev;

• pripraviti predmet na dodiplomskem študiju, tečaj strokovnega izpopolnjevanja in večjezični odprtokodni MOOC za sedanje in bodoče vzgojitelje;

• premostiti vrzeli v digitalnem predšolskem izobraževanju, ne le v partnerskih državah s pomočjo izobraževanja „Razvoj digitalnih kompetenc v predšolskem izobraževanju“, temveč tudi drugod po svetu s pomočjo množičnih odprtih spletnih tečajev MOOC;

• organizirati več disemenacijskih dogodkov, zato da se rezultate projekta deli s ciljno in zainteresirano publiko. 

 Digitalizacija v izobraževanju osvaja svet že vrsto let. Kljub njenemu hitremu razširjanju in priročnosti je oblastem pogosto, če ne vedno, samoumevno, da lahko študentje kar intuitivno razvijajo svoje digitalne veščine in se aktivno učijo na spletu že samo zato, ker so bili rojeni v dobi interneta. S projektom DigiKid to predpostavko spodbijamo. V našem partnerstvu verjamemo, da lahko s skupnimi močmi pomagamo pametno poučevati sedanje in bodoče vzgojitelje/učitelje o tem, kako razvijati otrokove digitalne kompetence v mladosti, kako izboljšati komunikacijske in kritične sposobnosti najmlajših, kako jih pripraviti na digitalno življenje za boljši jutri ter kako pasivne uporabnike digitalnih zabavnih tehnologij spodbuditi k aktivnemu in kritičnemu izkoriščanju digitalnih izobraževalnih priložnosti. Dolgoročno pričakujemo, da bo projekt znatno prispeval k zmanjšanju stresa pri otrocih, učiteljih in starših v času zapiranja držav ali daljših bolezni. Zato verjamemo, da bo projekt pozitivno vplival tudi na socialno in psihološko dobrobit skupnosti.


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino