22. evropska konferenca in delavnica sistemsko-funkcijskega jezikoslovja

Povezava do uradnega spletnega mesta: http://jt.upr.si/esflcw2010/index_sl.html 

Ekskurzija, 12. julija 2010

Poletna šola:  5. - 7. julij 2010
Za poletno šolo ni kotizacije.

Novo!
Zadnji dan registracije za poletno šolo in konferenco – 12. junij 2010. Za ekskurzijo in konferenčno večerjo je še prostih mest, lahko se še prijavite.

Univerza na Primorskem, Koper

Tema: ZAPLETENOST BESEDILNEGA POMENA

"Pomembna lastnost besedila je, da čeprav se nam zdi, kakor da je besedilo na papirju sestavljeno iz besed in povedi, je v resnici zgrajeno iz pomenov." (Halliday, 1989)
Hallidayev semantično naravnani model jezikoslovnega opisa je odlično orodje za preučevanje pomena na nadpovedni ravni in je dovolj bogat, da omogoča prikaz različnih pomenskih razmerij v diskurzu. Toda mnoga zapletena vprašanja ustvarjanja pomena pridejo na dan šele, ko teoretične postavke preverjamo na konkretnem gradivu.

Plenarna predavanja:
James Martin (University of Sydney): povzetek
Christopher Taylor (University of Trieste): povzetek
Eija Ventola (University of Helsinki): povzetek

Vabilo k prijavi prispevkov

Vljudno vas vabimo, da se udeležite EKSFJ 2010 s prijavo prispevka, ki se navezuje na v naslovu napovedano temo “Zapletenost besedilnega pomena” in problematiko obravnava z vidika:

 • teorije sistemsko-funkcijskega jezikoslovja
 • teorije vrednotenja
 • koherence in kohezije
 • žanrskosti in medbesedilnosti
 • večkodnih besedil, večkodnosti
 • kritične analize diskurza
 • jezikovne produkcije in/ali razumevanja
 • računalniškega jezikoslovja
 • stavčne, besedilne/diskurzivne analize gradiva.

Dobrodošli so tudi prispevki, ki povezujejo sistemsko-funkcijsko jezikoslovje (SFJ) z drugimi jezikoslovnimi teorijami, v katerih ima pomen prav tako pomembno vlogo (drugi funkcijski vidiki, psiholingvistika, kognitivna lingvistika itn.)

Sprejeti bodo tudi prispevki, ki obravnavajo druge temeljne pojme SFJ. Posebej veseli bomo raziskav drugih jezikov, ne le angleškega, ki temeljijo na SFJ, in prispevkov, ki predstavljajo še nedokončano raziskovalno delo v okviru SFJ. Predstavitev prispevka traja 20 minut plus 10 minut za razpravo.

Navodila za oblikovanje izvlečka

Prijava z izvlečkom naj vsebuje naslednje podatke:

 • naziv, ime in priimek avtorja, ustanova, na kateri deluje
 • naslov prispevka
 • izvleček (250 besed)
 • področje(a) in teoretični vidik(i), obravnavana(i) v prispevku označite, ali boste predstavili referat ali imeli delavnico

Izvlečke pošljite na e-naslov: E-MAIL: esflcw2010@pef.upr.si

Rok oddaje izvlečka je podaljšan na: 15. februar 2010

Prispevki bodo recenzirani, o sprejetju prispevka bodo referenti obveščeni do 31. marca 2010.
KOTIZACIJA: 180 evr. za vplačilo do 20. aprila 2010, po tem datumu 200 evr.

Organizacija konference:


Programski odbor

 • David Banks (Université de Bretagne Occidentale)
 • Aleksandra Bizjak Končar (ZRC SAZU Ljubljana)
 • Lucija Čok (Univerza na Primorskem)
 • Robin Fawcett (Cardiff University)
 • Lise Fontaine (Cardiff University)
 • Carys Jones (King's College, University of London)
 • Irena Kovačič (Univerza v Ljubljani)
 • Simona Kranjc (Univerza v Ljubljani)
 • Arianna Maiorani (Loughborough University)
 • Vesna Mikolič (Univerza na Primorskem)
 • Peter Muntigl (Universität Salzburg)
 • Nina Nørgaard (Syddansk Universitet)
 • Michael O'Donnell (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Susanna Shore (Helsingin yliopisto)
 • Sonja Starc (Univerza na Primorskem)
 • Elizabeth Swain (Università degli studi di Trieste)
 • Geoff Thompson (University of Liverpool

Organizacijski odbor:

 • Aleksandra Bizjak Končar
 • Šarolta Godnič Vičič
 • Sonja Starc
 • Marijana Sikošek
 • Tina Kadunec
 • Jernej Vičič

Splošni podatki o konferenci
E-MAIL: esflcw2010@pef.upr.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino