Mednarodna poletna šola "Vzgoja kritičnega državljanstva"

Vabimo vas na drugo, tokrat mednarodno poletno šolo »Vzgoja kritičnega državljanstva - Politika, državljanstvo in človekove pravice v dobi ekstremov«, ki jo organizira Pedagoška fakulteta UP PEF, v organizacijskem sodelovanju s Fakulteto za management UP FM, od 3. do 5. junija 2015.

Druga poletna šola se bo izvedla kot sklop multidisciplinarnih in stvarno povezanih pogovornih predavanj. Zasnovana je kot kombinacija temeljnega učenja o družbenem redu in značilnostih družbenih praks v javni sferi, predvsem v sferi političnega odločanja, in kritične analize tistih vprašanj in problemov sodobne družbe, ki določajo posameznikov status državljana, hkrati pa se zdijo temeljnega pomena za vzgojo državljanov kot obveščenih, opolnomočenih, razmišljujočih, kritičnih in aktivnih političnih subjektov. 

Z izvedbo poletne šole se hkrati promovira učenje in vzgojo kritičnega državljanstva na Pedagoški fakulteti v Kopru, novi študijski program Socialna pedagogika na tej fakulteti in novi študijski program Politologija, ki se bo jeseni 2015 kot magistrski program začel izvajati na Fakulteti za management v Kopru.

Za aktivno udeležbo na predavanjih bodo študenti lahko pridobili 3 KT in jih uveljavljali pri predmetih s sorodno vsebino na Univerzi na Primorskem.


Vsak udeleženec poletne šole bo prejel novo znanstveno monografijo Možnosti politike danes (Urednika dr. A. Teršek in dr. T. Kuzmanić).

 

Na poletno šolo se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico pošljete na e-naslov tina.kadunec@pef.upr.si najkasneje do 27. maja 2015. Prijavi se lahko kdorkoli, udeležba pa je brezplačna.

Več informaciji o poletni šoli lahko dobite v pripetem vabilu:

Vabilo na poletno šolo

Prijavnica

 

Mednarodna poletna šola je bila izvedena v okviru projekta UP in SVET - Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem. Informacije o projektu so dostopne na naslednji spletni strani UP in SVET

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino