Socialna prepoznavnost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem bo v sodelovanju z mednarodno organizacijo "Mediterraneo senza hendicap" od 24. do 26. maja 2018 v Kopru organizirala mednarodni kongres na temo Socialna prepoznavnost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije. S VII. mednarodnim kongresom organizacije Mediterraneo senza handicap – Mediteran brez handikapa si prizadevamo doseči preskok v miselnosti v odnosu do oseb s posebnimi potrebami.

Kongres bo zajemal tri vsebinske sklope

  • Družina in izzivi, ki jih prinašajo posebne potrebe;
  • Izobraževanje in izzivi, ki jih prinaša vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
  • Položaj oseb s posebnimi potrebami v karierni orientaciji in zaposlitvi.

Jeziki
Na kongresu bo poskrbljeno za simultano prevajanje v slovenščino italijanščino, angleščino in francoščino.

Kongres je namenjen

  • posameznikom ter
  • inštitucijam,
  • zavodom in
  • društvom,

ki delujejo na področju posebnih potreb, tako z znanstvenega kot etičnega, socio-kulturnega in družbenopedagoškega vidika.

Organizatorji

  • Društvo Mediteran brez hendikepa – Associazione Mediterraneo senza handicap,
  • Pedagoška Fakulteta Univerze na Primorskem (Slovenija),
  • Središče za Bioetiko Univerze »Sacro Cuore« iz Milana (Italija).

Več informacij in navodila za prijavo
Na kongres se lahko prijavite kot pasivni udeleženec oz. s prispevkom ali posterjem, in sicer na tej povezavi. Rok za prijavo in za oddajo izvlečka oz. posterja je podaljšan do 6. aprila 2018.Kontakt

Associazione Mediterraneo senza handicap
Piazza San Pancrazio 5
00152 Roma – Italia
Tel. e Fax +39 065809918
www.mediterraneosenzahandicap.org
E-mail:
giornatadistudio.estero@gmail.com
msh@pef.upr.si
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino