projekti ARRS

Evropske vsebine v izobraževanju učiteljev


Koda: V5-0950

Datum začetka: 01.09.2004

Rok za oddajo: 31.08.2006

Sodelujoče organizacije:

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper


Nosilna organizacija: CPZ – International Center za promocijo znanja, d.o.o.

Nosilec/ka: dr. Sergij Gaberšček


Sodelavke/ci:

izr. prof. dr. Mara Cotič
izr. prof. dr. Barbara Bajd
doc. dr. Vida Medved Udovič
mag. Bogdana Borota, viš. pred.
Giuliana Jelovčan, asist.


Drugo: Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino