projekti ARRS

Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga - gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok


Koda: V5-0232

Datum začetka: 01.10.2006

Rok za oddajo: 30.09.2008

Sodelujoče organizacije:

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta


Nosilna organizacija: Univerza na Primorskem, Znantveno-raziskovalno središče Koper

Nosilec/ka: dr. Jurij Planinšec


Sodelavke/ci:

mag. Petra Dolenc, asist.
Tadeja Volmut, asist.


Drugo: Projekt sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino