projekti ARRS

Uresničevanje skupnega slovenskega kulturnega prostora in čezmejne integracije v pogojih evropskega povezovanja


Koda: V5-0272

Datum začetka: 01.10.2006

Rok za oddajo: 30.09.2008

Sodelujoče organizacije:

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
Slovenski raziskovalni inštitut


Nosilna organizacija: Univerza na Primorskem, Znantveno-raziskovalno središče Koper

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Milan Bufon


Sodelavke/ci:

izr. prof. dr. Stanko Pelc


Drugo: Projekt sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino