projekti ARRS

Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo


Koda: V2-0373

Datum začetka: 01.10.2006

Rok za oddajo: 30.09.2008

Sodelujoče organizacije:

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 


Nosilna organizacija: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Nosilec/ka: dr. Matej Gabrovec


Sodelavke/ci:

izr. prof. dr. Stanko Pelc


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino