projekti ARRS

Izhodišča za pripravo smernic za ravnanje v kriznih situacijah v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v Sloveniji


Tip projekta: CRP

Koda: V5-1918

Datum začetka: 01.11.2019

Rok za oddajo: 31.10.2020

Financer: ARRS in MIZŠ


Nosilna organizacija: UP PEF

Nosilec/ka: Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta


Povzetek:

V zavodih za vzgojo in izobraževanje je nameščena tudi populacija z zelo kompleksnimi težavami oziroma takšna katerih so vedenjski in čustveni odzivi na zahteve vsakdanjega sveta tako obremenilni, da njihove reakcije zahtevajo posebne smernice in pristope. Z pripravo nove zakonodaje, ki predpostavlja celostno obravnavo preko strokovnih centrov, na celotnem kontinuumu pomoči, bodo kriteriji in smernice za ravnanje v kriznih situacijah več kot nujne.

Izrazito nasilje (avto/hetero agresija otrok in mladostnikov), kompleksne, večplastne težave, psihiatrična obravnava otrok in njihove specifike v delu in intervencijah vzgojnih zavodov, zasvojenost z mediji in socialne veščine, zasvojeni mladi v vzgojnem zavodu terjajo jasne smernice za ravnanje in spoprijemanje z njimi. Zahtevajo rano detekcijo in ustrezne diferencirane pristope, glede na težavnost in motnjo. 

 

Faze projekta:

- Posnetek stanja težavnosti populacije, spoprijemanja vzgojnih zavodov z njimi, pregled in analiza dokumentacije, pregledi dobrih praks in izkušenj s tujine in doma. (realizirano)

- Opravljeni intervjuji in izdelava vprašalnikov, zbiranje podatkov in obdelava. (v poteku)

 - Izdelava smernic, evalvacija smernic, konferenca in izdelava monografija.

 

Člani projektne skupine:

- prof. dr. Mitja Krajnčan

- Katja Vrhunc Pfeifer  

 

Povezava do Sicrisa.

 
Fotogalerija

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino