Tretji mednarodni znanstveni sestanek z naslovom »Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje«

Programski odbor

 • izr. prof. dr. Mara Cotič (UP PEF)
 • doc. dr. Vida Medved Udovič (UP PEF)
 • izr. prof. dr. Lucija Čok, znan. svetn. (UP FHŠ)
 • izr. prof. dr. Rado Pišot (UP PEF)
 • doc. dr. Elizabeta Bernjak (Univerza v Sombotelu, Pedagoška fakulteta, Madžarska)
 • doc. dr. Majda Cencič (UP PEF)
 • doc. dr. Maria Wedenigg (Univerza v Celovcu, Pedagoška fakulteta, Avstrija)

Organizacijski odbor

 • mag. Darjo Felda, viš. pred. (UP PEF)
 • spec. Nada Razpet,asisit. (UP PEF)
 • mag. Anja Zorman, asist. (UP PEF)
 • mag. Jernej Vičič, asist. (UP PEF)
 • mag. Sonja Starc, viš. pred. (UP PEF)

Namen znanstvenega sestanka

Teoretična izhodišča družboslovnih in humanističnih ved narekujejo posodabljanje modelov zgodnjega učenja od predšolskega do zgodnješolskega obdobja, posledično pa tudi učenje v kasnejših obdobjih in sam model vseživljenjskega učenja.

V okviru sestanka bomo soočili zlasti različne poglede na učna gradiva in pripomočke ter druga didaktična sredstva oz. postopke. Pričakujemo strokovno argumentirana izhodišča in kritična mnenja o smiselnosti, nujnosti in primernosti le-teh, zajetih v ustreznih didaktičnih modelih za razvijanje otrokove širše pojmovne in kritične pismenosti.

Predvideno število udeležencev sestanka

 • skupaj 56 (domačih 45, iz tujine 11)

Jezik(i) sestanka

 • slovenski jezik
 • italijanski jezik
 • hrvaški jezik
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino