Drugi mednarodni znanstveni sestanek z naslovom »Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje«

Programski odbor

Vodja

 • doc. dr. Vida Medved Udovič (UP PEF)

Člani

 • izr. prof. dr. Mara Cotič (UP PEF)
 • izr. prof. dr. Lucija Čok, znan. svetn. (UP FHŠ)
 • prof. dr. Elis Deghenghi Olujić (Univerza v Reki, Filozofska fakulteta, Hrvaška)
 • doc. dr. Elizabeta Bernjak (Univerza v Sombotelu, Pedagoška fakulteta, Madžarska)
 • izr. prof. dr. Rado Pišot (UP PEF)
 • mag. Bogdana Borota, viš. pred. (UP PEF)
 • doc. dr. Majda Kaučič-Baša (UP PEF)
 • doc. dr. Majda Cencič (UP PEF)
 • doc. dr. Maria Wedenigg (Univerza v Celovcu, Pedagoška fakulteta, Avstrija)
 • doc. dr. Vittoria Sofia (Univerza ca Foscari, Pedagoška fakulteta, Italija)

Organizacijski odbor

Vodji

 • doc. dr. Vida Medved Udovič
 • izr. prof. doc. dr. Mara Cotič

Tajnik

 • mag. Darjo Felda, viš. pred. (UP PEF)

Člani

 • mag. Anja Zorman, asist. (UP PEF)
 • mag. Jernej Vičič, asist. (UP PEF)
 • mag. Sonja Starc, viš. pred. (UP PEF)
 • spec. Nada Razpet,asisit. (UP PEF)
 • Joca Zurc, MR (UP ZRS)
 • Janez Vogrinc (UL PEF)

Namen znanstvenega sestanka

Soočiti izsledke sodobnih znanstvenih dosežkov, ki so bistveno vplivali na paradigmo zgodnjega učenja v Sloveniji in sosednjih državah, še posebej v tistih družbenih sredinah, kjer živijo pripadniki večjezikovne skupnosti.

Število udeležencev sestanka

 • skupaj 63 (domačih 60, iz tujine 3)

Jezik(i) sestanka

 • slovenski jezik
 • italijanski jezik
 • hrvaški jezik

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino