Prvi mednarodni znanstveni sestanek z naslovom »Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje«

Programski odbor

Vodja

 • doc. dr. Vida Medved Udovič (UP PEF)

Člani

 • doc. dr. Mara Cotič (UP PEF)
 • izr. prof. dr. Lucija Čok, znan. svetn. (UP FHŠ)
 • prof. dr. Elis Deghenghi Olujić (Univerza v Reki, Filozofska fakulteta, Hrvaška)
 • doc. dr. Elizabeta Bernjak (Univerza v Sombotelu, Pedagoška fakulteta, Madžarska)
 • izr. prof. dr. Rado Pišot (UP PEF)
 • doc. dr. Andrej Brodnik (UP PEF)
 • mag. Bogdana Borota, viš. pred. (UP PEF)
 • doc. dr. Majda Kaučič-Baša (UP PEF)
 • doc. dr. Božidar Opara (UP PEF)
 • Nadia Medizza (IRRE Furlanija Julijska krajina, Italija)

Organizacijski odbor

Vodji

 • doc. dr. Vida Medved Udovič
 • doc. dr. Mara Cotič

Tajnik

 • mag. Darjo Felda, viš. pred. (UP PEF)

Člani

 • mag. Anja Zorman, asist. (UP PEF)
 • mag. Bogdana Borota, viš. pred. (UP PEF)
 • mag. Jernej Vičič, asist. (UP PEF)
 • mag. Sonja Starc, pred. (UP PEF)
 • Joca Zurc, MR (UP ZRS)
 • mag. Nives Zudič Antonič (UP FHŠ)

Namen znanstvenega sestanka

 • Osvetliti teoretična izhodišča družboslovnih in humanističnih ved, usmerjenih predvsem v stalne spremembe, ki so posledica demokratizacije družbene in jezikovne skupnosti v Sloveniji ter generacijskih premikov.
 • Soočiti izsledke sodobnih znanstvenih dosežkov, ki so bistveno vplivali na paradigmo zgodnjega učenja v Sloveniji in sosednjih državah, še posebej v tistih družbenih sredinah, kjer živijo pripadniki večjezikovne skupnosti.

Število udeležencev sestanka

 • skupaj 63 (domačih 60, iz tujine 3)

Jezik(i) sestanka

 • slovenski jezik
 • italijanski jezik
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino