Novo: Pedagoški vidiki komunikacije v vrtcu

datum: 29.03.2022

kategorija: Novice

Znanstvena monografija Pedagoški vidiki komunikacije v vrtcu avtoric prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec in izr. prof. dr. Maje Hmelak, vsebinsko posega na področje komunikacije v vrtcu, s poudarkom na pedagoškem vidiku.

Pedago__ki_vidiki_komunikaciej_v_vrtcu.png

Monografija je razdeljena na več poglavij, skozi katera spoznamo bistvena znanstvena in strokovna spoznanja o komunikaciji nasploh. Z njo vzpostavljamo in ohranjamo odnose, skrbimo za lasten razvoj, zadovoljujemo lastne potrebe, želje in pričakovanja. Gre za kompleksen in permanenten proces, s katerim osmislimo sebe in svoje delovanje, prav tako nam pomaga pri konstruktivnem reševanju konfliktov. Avtorici monografijo zaokrožujeta s poudarkom bistvenih spoznanj in kritičnim razmislekom o možnostih in izzivih nadaljnjega razvoja pedagoške komunikacije.