• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Majda_Cencic.jpg

prof. dr. Majda Cencič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: redna profesorica
Matično področje : didaktika
Znanstveni naziv: znanstvena svetnica
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: /
Kabinet: Kabinet – splošen (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
Pedagoško delo:

Na študijskem programu Pedagogika ima predavanje in seminarje pri predmetu Didaktika. Na študijskem programu Razredni pouk ima tudi predavanja in seminarje pri predmetu Didaktika ter Kvalitativno pedagoško raziskovanje. Na študijskem programu Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja, pa vodi predavanja pri predmetu Raziskovanje inkluzije. Na študijskem programu Edukacijske vede ima izbirni predmet Izbrane didaktične teme.
 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

V zadnjem času je vodila CRP V5-1029 projekt z naslovom Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (2010 – 2012), sodelovala je v mednarodnem projektu (Lifelong Learning Programme) z naslovom European Policy Network on School Leadership - EPNoSL (2011 – 2014) ter v Erasmus+ projektu Entrepreneurial Competences for School Leadership Teams - EC4SLT (2014 – 2016). Sodeluje v projektni skupini Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi. V študijskem letu 2016/2017 sodeluje s Šolo za ravnatelje v projektu Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij.

Druge dejavnosti:

Sodeluje v različnih društvih: Slovenskem društvu pedagogov, ISTE (International Society for Teacher Education) in AMSE-AMCE-WAER (World Association for Educational Research). Je članica v uredniških odborih revij:

 • slovenske revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju ter
 • slovaške revije Pedagogika.