• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Foto_Retar_Iztok.jpg

doc. dr. Iztok Retar

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: docent
Matično področje : didaktika športne vzgoje
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66
Kabinet: Kabinet za glasbo in šport
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Pedagoško delo:
 • Gibalni razvoj otroka (PV1)
 • Gibanje kot dejavnik celostnega razvoja (ZU 1)
 • IŠ-PV 1 Koper, Gibalni razvoj otroka
   

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Priprava doktorske disertacije na UP PEF: Razvoj modela strukture kompetenc športnega menedžerja kot izhodišče za vseživljenjsko učenje.

Kot raziskovalec je sodeloval v naslednjih raziskovalnih programih in projektih: »Kakovostna športna vadba z roko v roki z zdravo prehrano – program spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja« od 2011 do 2012, Ministrstvo za zdravje; »EUREKA! @limp - Mobilne storitve za nov življenjski slog s športom in turizmom: Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije in novih prodajnih poti na področju športa in turizma« od 2010 do 2012, Ministrstvo za šolstvo in šport, Evropski strukturni sklad; »Kakovostna športna vadba za zdravje – KVAK« Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za šport od 2009 do 2010; »Kakovostna športna vadba in zdrava prehrana z roko v roki”, UP ZRS, IKARUS-Inštitut za kineziološke raziskave od 2011 do 2012; PANGeA “Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje”, UP ZRS, IKARUS-Inštitut za kineziološke raziskave od 2011 do 2014; »Razvoj metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev : evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS, preliminarna študija. Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2008; »Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012« : povzeto po strategiji Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje.