• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

asist. Katarina Česnik

 
Pedagoški naziv: asistentka
Matično področje : socialna pedagogika
 
Elektronski naslov:
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede

COBISS objave

2022 | Katarina Česnik, Janez Drobnič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analiza zaključnih del o izobraževanju na daljavo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem

2022 | Janez Drobnič, Stanko Pelc, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Katarina Česnik, Nastja Cotič, Tadeja Volmut, Tina Vršnik Perše, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje v času covida-19 : odzivi in priložnosti za nove pedagoške pobude = Education during the time of Covid-19 : challenges and opportunities for new pedagogical initiatives

2022 | Bogdana Borota, Vesna Geršak, Petra Štirn Janota, Katarina Česnik, Sonja Rutar, Jelena Sitar, Barbara Sicherl-Kafol

Druge monografije in druga zaključena dela

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo : zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM : Koper, 20. maj 2022

2021 | Janez Drobnič, Katarina Česnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Karierno svetovanje za prehode v kontekstu konstruktivizma

2021 | Janez Drobnič, Katarina Česnik

Izvirni znanstveni članek

Vrednote v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu skozi slovensko bibliografijo

2020 | Janez Drobnič, Katarina Česnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Values in the process of change in the field of education in Slovenia

2020 | Vanja Riccarda Kiswarday, Katarina Česnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povezovanje študentov za sodelovalno načrtovanje inkluzivnega pouka

2020 | Katarina Česnik

Strokovni članek

Filozofija z otroki

2019 | Katarina Česnik

Strokovni članek

Dejavnosti spodbujanja kariernega razvoja predšolskih in šolskih otrok

2019 | Katarina Česnik

Pregledni znanstveni članek

Career management of special people needs in the labour market

2019 | Janez Drobnič, Katarina Česnik, Sanela Hudovernik

Drugo učno gradivo

Računam z Iksom 2 : dodatne vaje za matematiko v 2. razredu