Vabilo študentom Inkluzivne pedagogike

datum: 22.06.2011

kategorija: Obvestila za študente

 

VABILO
na sestanek Oddelka za edukacijske vede Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper,

ki bo potekal v torek, 28. junija 2011 ob 9.30.

Sestanek Oddelka za edukacijske vede bo potekal v prostorih Pedagoške fakultete Koper, Univerze na Primorskem, na Cankarjevi ulici 5 v Kopru.    

Predlagani dnevni red:  

1.    Obravnava predloga Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
2.    Analiza dela v študijskem letu 2010/11.
3.    Plan in cilji za študijsko leto 2011/12.
4.    Predlaganje kandidatov za člane delovnih teles Senata UP PEF.
5.    Razno.  

K prvi točki  dnevnega reda vabimo predstavnike predlagatelja zakona, Ministrstva RS za šolstvo in šport ter redne in izredne študente študijskega programa Inkluzivna pedagogika. 

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni.      

doc. dr. Božidar Opara, l.r.,                               izr. prof. dr. Majda Cencič, l.r.,
koordinator študijskega programa                 predstojnica Oddelka za Edukacijske vede
Inkluzivna pedagogika                                                         

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino