Štipendijski sklad UP - javni poziv

datum: 29.06.2011

kategorija: Obvestila za študente

 

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem bo tudi v prihodnjem študijskem letu finančno pomagal nadarjenim študentom  

Koper, 28. junij 2011 – Univerza na Primorskem (UP) z današnjim dnem razpisuje javna poziva k vključitvi tako študentov, kot vlagateljev v Štipendijski sklad UP, iz katerega je bilo že tretje leto zapored podeljenih skupaj 106 štipendij.  

Štipendijski sklad UP temelji na partnerstvu med UP, občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev teh študentov, takoj ko zaključijo s študijem. Vanj so na osnovi javnega poziva vključeni le najboljši študenti UP, o čemer odloča Upravni odbor Štipendijskega sklada UP. Cilj sklada je vzpodbuditi študente UP k čim boljšim študijskim uspehom. Prav tako so k javnemu pozivu povabljeni tudi dijaki, ki bodo za svoj nadaljnji študij izbrali Univerzo na Primorskem.  

K javnemu pozivu so posebej vabljene delodajalske organizacije in druge institucije, ki se želijo  vključiti v sklad v študijskem letu 2011/2012, s čimer si lahko zagotovijo možnost izbora najboljših kadrov; s podpisom pogodbe namreč omogočimo mladim nadarjenim študentom, da tudi po koncu študija ostanejo na Obali in v Sloveniji, se tu zaposlijo in s svojim znanjem pomembno prispevajo k razvoju obalnega, s tem pa tudi slovenskega gospodarstva.

V Štipendijski sklad UP so že sedaj vključena 4 podjetja (Istrabenz, d.d., Luka Koper, d.d., Banka Koper, d.d., Intereuropa, d.d.) v letošnjem letu pa so se občinam Ilirska Bistrica, Sežana, Hrpelje-Kozina in Divača s podpisom skupnega sporazuma pridružile še tri obalne občine - Mestna občina Koper ter Občina Izola in Občina Piran. Prav tako je že dogovorjeno sodelovanje z občinama Postojna in Komen.

Za vlagatelje v sklad je rok za oddajo vlog 28. julij 2011, do 16. ure, medtem ko se lahko bodoči in sedanji študenti UP na razpis prijavijo vse do 5. oktobra 2011.  Vloge se vložijo na način, da se oddajo po pošti priporočeno ali osebno na sedežu UP (tajništvo, 2. nadstropje,  Titov trg 4, 6000 Koper) vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki (05) 611-7500 ali e-pošti pravna.sluzba@upr.si,  vsak delovni dan med 8. in 16. uro, do poteka roka za oddajo vloge.

Javni poziv študentom in obrazci so  v pripetih dokumentih:

Javni poziv študentom 2011 2012.pdf
Obrazec ŠTU-1.pdf
Obrazec ŠTU-2 (izjava).pdf

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino