Študentska anketa za študijsko leto 2010/2011

datum: 23.09.2011

kategorija: Obvestila za študente


Spoštovane študentke in študentje!  

Tudi v letošnjem študijskem letu bomo na UP PEF ocenjevali delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnih služb ter organiziranost študija oziroma pogoje, ki so neposredno vplivali na kakovost študija v študijskem letu 2010/2011. Slednje boste študentje ocenjevali s študentsko anketo.

Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražate stališča o prej navedenem.

Anketiranje bo potekalo v času od 10. 10. 2011 do 21. 10. 2011. Izvedeno bo v računalniški predavalnici. Pooblaščeni delavci fakultete in predstavniki študentov vas bodo po določenem razporedu odvedli iz predavalnic, kamor se boste po končanem anketiranju tudi vrnili. Študenti dislociranih enot in absolventi boste anketo reševali preko spleta, po navodilih, ki jih boste prejeli po pošti.

Na osnovi vaših odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva članice UP ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu.

Cenimo vaše mnenje, zato vas vljudno vabimo k izpolnjevanju ankete in se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

 

Dekanja UP PEF
izr. prof. dr. Mara Cotič, l.r.

Predsednica Komisije za spodbujanje in
spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega
in umetniškega dela UP PEF
mag. Tina Štemberger, pred., l.r.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino