Prostovoljci za sodelovanje v okviru Mladinskega EPI Centra Piran

datum: 24.04.2012

kategorija: Obvestila za študente

 

V Športnem in mladinskem centru Piran, Mladinski EPI Center Piran, načrtujemo nadaljnjo izvedbo Projekta Mladinske delavnice in sicer v naslednjem šolskem letu 2012/13. V tekočem šolskem letu projekt poteka na OŠ Sečovlje in OŠ Lucija, z naslednjim šolskim letom pa načrtujemo projekt ponovno uvesti tudi OŠ Cirila Kosmača v Piranu. 

Nekaj o projektu: Društvo za preventivno delo Ljubljana (v nadaljevanju DPD), predsednik gospod Zoran Maksimovič, je že od leta 1991 nosilec projekta Mladinske delavnice v slovenskem prostoru. Več o projektu lahko najdete na spletni povezavi  http://www.drustvo-dpd.si/programi/mladinske-delavnice/evalvacija.html .

Sicer pa je namen Projekta "Mladinske delavnice" pomagati otrokom in mladostnikom pri odraščanju. S programom se mladim v zgodnjem obdobju adolescence ponudi oporo in pomoč pri soočanju z izzivi odraščanja ter jim zagotoviti znanja, izkušnje in veščine, ki jim bodo pomagale, da uspešneje rešijo naloge, ki jih v tem razvojnem obdobju neizogibno čakajo. Adolescenca je eno najbolj občutljivih razvojnih obdobij in predstavlja svojevrstno križišče za življenje vsakega posameznika.  

Projekt v slovenskem prostoru izvajajo različni izvajalci, kot npr. centri za socialno delo, mladinski centri, NVO (nevladne organizacije, ki po svoji vsebini delujejo na sorodnih področjih). V preteklih letih je v našem prostoru taisti projekt izvajal Center za socialno delo Piran.

Tokrat kot izvajalci nastopamo JZ Športni in mladinski center Piran, Mladinski EPI Center Piran. To pomeni, da poskrbimo, da se na izbrani OŠ izvede projekt, pred tem pa usposobimo prostovoljce, bodoče inštruktorje Mladinskih delavnic, za izvedbo. DPD delno financira izvedbo projekta na posameznih lokacijah, prav tako organizira usposabljanje za inštruktorje Mladinskih delavnice. Usposabljanje traja 100 ur, pri čemer se prvih 70 ur izvede v 1. polovici meseca oktobra, drugih 30 ur pa v pomladnih mesecih (april, maj). Projekt Mladinske delavnice je razdeljen na intenzivni in ekstenzivni del. Prvi se nanaša izključno na izvedbo delavnic v šoli (tedensko v trajanju 2 šolskih ur), drugi pa se nanaša na spremljajoče dejavnosti (družabne aktivnosti, obisk katere od ustanov, …), ki se (lahko) izvajajo tudi drugje, npr. v Mladinskem EPI Centru Piran.

Prostovoljci – študentje, ki so inštruktorji Mladinskih delavnic, izvajajo projekt po vnaprej določenem protokolu, s katerim se seznanijo na usposabljanju (prejmejo knjigo in delujejo izključno po tem). Delavnice vedno izvaja inštruktorski par, katerega pa spremlja mentor Mladinskih delavnic (to je inštruktor Mladinskih delavnic, ki je že usposobljen in že ima veliko izkušenj). Slednji se udeležuje supervizijskih srečanj, inštruktorji pa se z mentorjem in drugimi inštruktorji lahko sestajajo tedensko, morda vsaj v začetni fazi projekta. Zaveza vseh vključenih v projekt je, da eno šolsko leto sodelujejo. Na koncu šolskega leta se izvede tudi evalvacijski vprašalnik.

Zainteresirani posamezniki prejmejo vse dodatne informacije na navedenih kontaktih:

Patricija Lovišček, univ. prof. def.
Vodja Mladinskega EPI Centra Piran 

ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN
Fazan 5, 6320 Portorož
Mladinski EPI Center Piran
ul. IX. Korpusa 44 a,
6330 Piran
  
tel: 05/99 67 063
gsm: 041/71 91 33
fax: 05/67 10 395
e-naslov: epicenter.piran@siol.net  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino