Študentska anketa 2011/2012

datum: 08.06.2012

kategorija: Obvestila za študente

 

ŠTUDENTSKA ANKETA  
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

Spoštovane študentke in študentje!    

Tudi v letošnjem študijskem letu bomo na UP PEF ocenjevali delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnih služb ter organiziranost študija oziroma pogoje, ki so neposredno vplivali na kakovost študija v študijskem letu 2011/2012. Slednje boste študentje ocenjevali s študentsko anketo.  

Anketiranje bo letos potekalo SPLETNO, preko ŠIS-a, v času od 15. 8. 2012 do 30. 9. 2012.

Študentsko anketo boste izpolnjevali ob vpisu v višji letnik, razen študentov, ki so zaključili zadnji semester študija, ki bodo lahko anketo izpolnjevali v celotnem obdobju iz prejšnjega odstavka. Vsakemu študentu bo v obdobju, ko bo imel možnost izpolnjevanja ankete, ob v prijavi v ŠIS to avtomatično omogočeno.  

Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražate svoja stališča o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, o delavcih strokovnih služb (referat, knjižnica) ter mnenje o organiziranosti študija ter o pogojih, ki neposredno vplivajo na kakovost študija.   Za anonimnost pri izpolnjevanju je poskrbljeno preko sistema, ki generira ustrezne kode za predmete in izvajalce, odgovori pa se agregirajo v bazo.   Na osnovi vaših odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva članice UP ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu ter k izboljšavam vsega naštetega.    

Vabimo vas k izpolnjevanju ankete in se vam zahvaljujemo za sodelovanje!    

Koper, 8. junij 2012      

Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič. l. r.  

Predsednica Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF
mag. Tina Štemberger, pred. l.r.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino