Center za jezike UP - Učenje jezika kot zunanjega izbirnega predmeta

datum: 05.07.2012

kategorija: Obvestila za študente

 

UČENJE JEZIKA KOT ZUNANJEGA IZBIRNEGA PREDMETA  

Zakaj bi se učili jezikov?
Zaradi…

- boljših možnosti zaposlitve,
- študija v tujini,
- brezskrbnih počitnic v eksotičnih krajih,
- razumevanja tujih kultur in običajev  
ali preprosto zato, ker je jezik večno osebno bogastvo!  

Danes se lahko jezika učite BREZPLAČNO, kasneje boste za to plačevali visoke vsote!  
Pravilnik o notranji mobilnosti UP namreč omogoča študentom in študentkam vseh članic univerze, da postanejo večjezični in daje možnost izbire tujega jezika kot sestavnega dela študijskega programa oziroma kot zunanjega izbirnega predmeta. Za vsako opravljeno raven od A1 do B2 prejmete 6 ECTS in javno veljavno listino o doseženi jezikovni ravni po SEJO. V akademskem letu 2012/2013 je CJUP za vas pripravil 90-urne jezikovne tečaje:  

Angleščina (ravni B1 – B2)Španščina (ravni A1 – B1)
Italijanščina (ravni A1 – B2)Ruščina (ravni A1 – B1)
Nemščina (ravni A1 – B1)Kitajščina (ravni A1 – A2)
Francoščina (ravni A1 – B1)Hrvaščina (raven A1)

Letos prvič tudi: Poslovna kitajščina (raven A1) ZAKAJ?  
- Ker je za vodstvene kadre v vodilnih mednarodnih podjetij poznavaje kulturnih razlik, osnov poslovnega bontona in pa seveda komunikacije temeljnega pomena.
- Ker je v poslovnem svetu znanje kitajskega jezika nenadomestljiva prednost pri prodiranju na kitajsko tržišče.
- Ker vam tečaj poslovne kitajščine ponuja spoznavanje osnovnih vzorcev poslovnega komuniciranja v kitajskem jeziku.    

Verjemite tistim, ki so se jezikov učili na CJUP:
»Zelo mi je všeč celostni pristop, saj je snov vedno nazorno razložena ter podkrepljena s primeri, tudi vizualno in slušno.« Lucija Volek, italijanski jezik  
»Samostojne učne ure, ki so predvidene v učnem načrtu, nas študente dodatno spodbudijo k samostojnemu delu in učenju tudi izven predavanj.« Anja Franetič, nemški jezik  

UČENJE JEZIKA KOT NOTRANJEGA ALI ZUNANJEGA IZBIRNEGA PREDMETA VELJA 6 KT IN PO PRAVILNIKU O NOTRANJI IZBIRNOSTI MED ČLANICAMI NI PLAČLJIVO. Več o posameznem tečaju si preberite na spletni strani CJUP (www.cjup.upr.si). Na jezikovne tečaje v okviru zunanje izbirnosti se prijavite z obrazcem, ki ga lahko snamete na spletni strani CJUP (www.cjup.upr.si) ali na spletni strani UP (www.upr.si/studij/o-studiju/izbirnost).  Prijavo (Obrazec 1) oddate koordinatorju za izbirnost na svoji fakulteti.  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino