Študentska anketa za štud. leto 2011/2012

datum: 17.08.2012

kategorija: Obvestila za študente

ŠTUDENTSKA ANKETA  
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

Spoštovane študentke in študentje!    

Tudi v letošnjem študijskem letu bomo na UP PEF ocenjevali delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnih služb ter organiziranost študija oziroma pogoje, ki so neposredno vplivali na kakovost študija v študijskem letu 2011/2012. Slednje boste študentje ocenjevali s študentsko anketo.  

Anketiranje bo letos potekalo SPLETNO, preko ŠIS-a, v času od 15. 08. 2012 do 30. 9. 2012. 
  
Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražate svoja stališča o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, o delavcih strokovnih služb (referat, knjižnica) ter mnenje o organiziranosti študija ter o pogojih, ki neposredno vplivajo na kakovost študija.   Za anonimnost pri izpolnjevanju je poskrbljeno preko sistema, ki generira ustrezne kode za predmete in izvajalce, odgovori pa se agregirajo v bazo.   Na osnovi vaših odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva članice UP ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu ter k izboljšavam vsega naštetega.    

Vabimo vas k izpolnjevanju ankete in se vam zahvaljujemo  za sodelovanje!    

Koper, 8. junij 2012       

Dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič, l.r.  

Predsednica Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela UP PEF
mag. Tina Štemberger, pred. l.r.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino