OBVESTILO o študentski anketi za študijsko leto 2012/2013

datum: 20.06.2013

kategorija: Obvestila za študente

 

OBVESTILO O ŠTUDENTSKI ANKETI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Spoštovane študentke in študentje! 

Tudi v letošnjem študijskem letu boste študentke in študentje na UP PEF imeli možnost ocenjevanja dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnih služb ter organiziranost študija oziroma pogoje, ki so neposredno vplivali na kakovost študija v študijskem letu 2012/2013. Slednje boste študentje ocenjevali s študentsko anketo.  

Anketiranje bo potekalo SPLETNO, preko ŠIS-a, v času od 1. 7. 2013 do 13. 10. 2013.

V času od 2. 10. 2013 do 13. 10. 2013 boste ob morebitnem nizkem odzivu študentje, ki še ne boste izpolnili ankete, vabljeni k izpolnjevanju le-te v računalniški predavalnici UP PEF. 

Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražate svoja stališča o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, o delavcih strokovnih služb (referat, knjižnica) ter mnenje o organiziranosti študija ter o pogojih, ki neposredno vplivajo na kakovost študija. 

Pri izpolnjevanju študentske ankete je poskrbljeno za anonimnost študentov, ki anketo izpolnjujejo.

Na osnovi vaših odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva UP PEF ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu ter k izboljšavam vsega naštetega.

Poleg tega se individualne ocene posameznega visokošolskega učitelja in sodelavca uporabljajo v postopkih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev.  

Ker so vaši odgovori zelo pomembni za naše nadaljnje delo in izboljševanje kakovosti le-tega, vas vljudno vabimo k izpolnjevanju ankete. 


Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!   


Dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič, l. r.  

Predsednik Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela UP PEF
Blaž Simčič, pred., l. r.  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino