Ponovno obvestilo o študentski anketi za študijsko leto 2012/2013

datum: 18.10.2013

kategorija: Obvestila za študente

 

Spoštovane študentke in študentje!   Ponovno vas obveščamo, da imate v letošnjem študijskem letu na UP PEF možnost ocenjevanja dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnih služb ter organiziranost študija oziroma pogoje, ki so neposredno vplivali na kakovost študija v študijskem letu 2012/2013. Slednje študentje ocenjujete s študentsko anketo.  

Sporočamo vam, da je bil podaljšan rok za izpolnjevanje ankete posledično pa tudi nekateri drugi roki. Anketiranje tako poteka SPLETNO, preko ŠIS-a, do 30. 11. 2013. V času od 18. 11. 2013 do 29. 11. 2013 boste ob morebitnem nizkem odzivu študentje, ki še ne boste izpolnili ankete, vabljeni k izpolnjevanju le-te v računalniški predavalnici UP PEF.  

Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražate svoja stališča o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, o delavcih strokovnih služb (referat, knjižnica) ter mnenje o organiziranosti študija ter o pogojih, ki neposredno vplivajo na kakovost študija.  

Pri izpolnjevanju študentske ankete je poskrbljeno za anonimnost študentov, ki anketo izpolnjujejo. Na osnovi vaših odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva UP PEF ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu ter k izboljšavam vsega naštetega. Poleg tega se individualne ocene posameznega visokošolskega učitelja in sodelavca uporabljajo v postopkih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev.   Ker so vaši odgovori zelo pomembni za naše nadaljnje delo in izboljševanje kakovosti le-tega, vas vljudno vabimo k izpolnjevanju ankete.

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!  

Dekanja UP PEF 
prof. dr. Mara Cotič, l. r.    

Predsednik  Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega,  raziskovalnega in umetniškega dela UP PEF 
Blaž Simčič, pred., l. r.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino