Ustvarjalne in gibalne angleške urice za otroke

datum: 04.07.2014

kategorija: Obvestila za študente


Za otroke med 4. in 10. letom Euro Nobile organizira pilotne brezplačne ustvarjalne in gibalne angleške urice primerne za začetnike in nadaljevalce, saj bodo otroci skozi različne tematike pridobili in osvežili znanje tujega jezika. Izvedenih bo 10 šolskih ur/teden, po 2 šolski uri/dan. Urice se bodo izvajale v naslednjih terminih in na lokacijah:  

1. KOPER, Študentska organizacija Univerze na Primorskem (Gortanov trg  15, Koper); od 6 do10 let, od 9.30 do 11.00; odprta ciljna skupina (14. - 18. 7. 2014),

2. IZOLA, Primorsko svetovalno središče (Koprska ulica 18, Izola); od 4 do 6 let, od 16.00 do 17.30; odprta ciljna skupina (7. – 11. 7. 2014),

3. PIRAN, ŠIMC, Mladinski EPI center Piran (Ulica IX. Korpusa 44a, Piran); od 6 do 10 let, od 13.15 do 14.45 (le v okviru poletnega varstva za otroke) (7. - 11. 7. 2014),    

4. PORTOROŽ, Knjižnica Lucija (Obala 116, Portorož);  od 6 do 10 let, od 9.30 do 11.00 od torka do petka in od 18.15 do 19.45 ob ponedeljkih; odprta ciljna skupina (21. – 25. 7. 2014),

5. PORTOROŽ
, Vrtec Morje Lucija (Fazanska ulica 3, Portorož); od 5 do 6 let; od 15.00 do 16.30 (le za Vrtec Morje)  (14. - 18. 7. 2014)

6. ŠKOFIJE, Vrtec Škofije (Sp. Škofije 40d, Škofije); od 5 do 6 let, od 16.00 do 17.30 (le za Vrtec Škofije) (28. 7. – 1 .8. 2014, 4. 8. - 8. 8. 2014),           

7. SEČOVLJE,  Vrtec Sečovlje (Sečovlje 78, Sečovlje): od 5 do 6 let, od 15.00 do 16.30 (le za Vrtec Sečovlje) (25. 8. - 29. 8. 2014),

8. IZOLA, Osnovna šola Vojke Šmuc (Prešernova cesta 4,  Izola) in Podružnična šola Korte (Korte 14,  Izola/Korte), le za otroke 1. razreda obeh šol, od 13.30 do 15.00 (8. – 12. 9. 2014, 15. 9. – 19. 9. 2014).

Tematike: Na morju, Na kmetiji, V hiši, V vrtcu/v šoli, V gozdu.

Informacije in prijave: T: 040 608 342  E: info@euronobile.si (najkasneje 10 dni pred začetkom delavnice).

Izvajalci: Urice bodo testno izvajale študentke UP PEF (študijska programa 1. in 2. stopnje Razredni  pouk) in študentke UP FAMNIT (študijski program Aplikativna kineziologija).

Odprta ciljna skupina: bo izvedena v primeru prijave najmanj 5 in največ 12 otrok.

Prijavnica

Urice se pilotno izvajajo v sklopu projektov  »RAZVOJ INOVATIVNIH PRISTOPOV K ZGODNJEMU UČENJU TUJEGA JEZIKA« in »SKOZI GIBANJE DO TUJEGA JEZIKA«, ki ga izvajata  Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta in  podjetje Euro Nobile, Nevija Božič s.p., v okviru programa Po kreativni poti do praktičnega znanja. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme. Trajanje operacije: od 17.03.2014 do 30.09.2014.                                                              

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino