Prosta vpisna mesta in prijava

datum: 20.08.2014

kategorija: Obvestila za študente


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta v svojem več kot 40-letnem delovanju izobražuje študente tako v Kopru kot na Ptuju in v Slovenskih Konjicah ter v Ljutomeru


Pomembni datumi za prijavo in prosta vpisna mesta!

Od 22. do 29. 8. 2014 poteka 2. prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje. Spodaj so razvidna prosta vpisna mesta, več informacij o poteku vpisa pa je dostopnih na spletni strani fakultete

Študijski programKraj izvajanjaNačin študijaProsta vpisna mesta
Edukacijske vedeKoperRedni8
Predšolska vzgojaKoperRedni, izredni0
Predšolska vzgojaLjutomerIzredni44
Predšolska vzgojaPtujIzredni14
Razredni poukKoperRedni1


Do 5. 9. 2014
 poteka 1. prijavni rok za vpis v podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje. Prijava poteka preko spletne povezave. Na spletni strani www.pef.upr.si/bodoci_studenti pa sta objavljena razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje in v doktorska študijska programa 3. stopnje. 


Novost - študij v Ljutomeru na 1. in 2. stopnji!

V Ljutomeru je prvič za študijsko leto 2014/2015 razpisan podiplomski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika, s katerim fakulteta želi široko izobraziti strokovnjake, ki bodo znali prepoznati posameznike s posebnostmi v razvoju. Poleg navedenega programa fakulteta v Ljutomeru izvaja tudi visokošolski strokovni program 1. stopnje Predšolska vzgoja, na katerega je še možen vpis v 2. prijavnem roku. Cilj programa je, izobraziti vzgojitelja, ki bo usposobljen in pripravljen za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi.

Zakaj izbrati UP PEF

Zakaj izbrati UP PEF?
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta izvaja študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, v okviru katerih izobražuje bodoče učitelje in tudi druge strokovne delavce za področje vzgoje in izobraževanja. Na UP PEF se študenti usposabljajo za teoretično in praktično delo v šoli in drugih zavodih, za katere je značilno delo z ljudmi. Diplomanti vseh študijskih programov si med študijem pridobijo pedagoška in tudi druga znanja, zato so zaposljivi tudi na veliko področjih izven šolstva. Študijski proces temelji na sodobnih pristopih k poučevanju. Programi so kreditno ovrednoteni in so primerljivi s programi drugje po Evropi. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta izvaja tudi enoletne študijske programe za izpopolnjevanje (IZP) in posodobitvene programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (PSD).

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino