Prvi študijski dan

datum: 29.09.2014

kategorija: Obvestila za študente


Novo študijsko leto 2014/2015 se v skladu s študijskim koledarjem prične v sredo, 1. oktobra 2014. Navedenega dne bo potekal sprejem bruck in brucev dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov UP PEF ob 13. oz. 16. uri, in sicer v predavalnicah, kjer bodo po urniku potekala predavanja. 

Pozdrav bruckam in brucem UP s strani rektorja prof. dr. Dragana Marušiča bo potekal prav tako v sredo, 1. oktobra 2014, od 11. do 13. ure na Titovem trg v Kopru. V tem terminu odpadejo predavanja rednim študentom 1. letnikov dodiplomskih študijskih programov (Edukacijske vede, Predšolska vzgoja, Razredni pouk). Predavanja za ostale redne/izredne študente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov potekajo nespremenjeno po urniku. V primeru dežja je prireditev prestavljena na 12. uro v Taverno v Kopru.

 1. letnik Edukacijske vede (1. stopnja, redni študij)

1. 10. 2014PREDAVALNICA
8.30-11.00P4 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper, II. nadstropje)Uvod v antropologijo
12.00-13.00Taverna, KoperPozdrav bruckam in brucem UP
13.00-13.30P4 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper, II. nadstropje)Sprejem bruck in brucev UP PEF
13.30-14.00P4 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper, II. nadstropje)Sociologija edukacije


1. letnik Predšolska vzgoja 
(1. stopnja, redni študij)

1. 10. 2014PREDAVALNICA
8.00-12.00/Predavanja odpadejo
12.00-13.00Taverna, KoperPozdrav bruckam in brucem UP
13.00-13.30Burja 1 (UP FHŠ, Titov trg 5, Koper, I. nadstropje)Sprejem bruck in brucev UP PEF
13.30-16.00Burja 1 (UP FHŠ, Titov trg 5, Koper, I. nadstropje)Didaktika
16.00-18.00Burja 1 (UP FHŠ, Titov trg 5, Koper, I. nadstropje)Slovenski jezik 1


1. letnik Razredni pouk 
(1. stopnja, redni študij)

1. 10. 2014PREDAVALNICA
9.00-11.00P3 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper, I. nadstropje)Angleški jezik kot jezik stroke
12.00-13.00Taverna, KoperPozdrav bruckam in brucem UP
13.00-13.30P2 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper, I. nadstropje)Sprejem bruck in brucev UP PEF
13.30-14.00P2 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper, I. nadstropje)Elementarna aritmetika in analiza
14.00-16.00P2 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper, I. nadstropje)Osnove pedagogike


1. letniki Predšolska vzgoja (1. stopnja, izredni študij)

3. 10. 20141. LETNIKPREDAVALNICA
16.00PV KoperFM velika (UP FM, Cankarjeva 5, Koper, III. nadstropje)Sprejem bruck in brucev UP PEF
16.00PV LjutomerU-V3 (Prešernova cesta 34, Ljutomer)Sprejem bruck in brucev UP PEF
16.00PV PtujLU-1 (Mestni trg 2, Ptuj)Sprejem bruck in brucev UP PEF


1. letniki na 2. stopnji

1. 10. 20141. LETNIKPREDAVALNICA
16.00IPFM3 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper, pritličje)Sprejem bruck in brucev UP PEF
9.00RPZRSŠ (Zavod RS za šolstvo, Cankarjeva 5, Koper, I. nadstropje, vhod z dvorišča)Sprejem bruck in brucev UP PEF
16.00ZURP1 (UP PEF, Računalniška predavalnica, Cankarjeva 5, Koper, pritličje)Sprejem bruck in brucev UP PEF

 

3. 10. 20141. LETNIKPREDAVALNICA
16.00IP KoperSprejem bruck in brucev UP PEF
16.00IP LjutomerSprejem bruck in brucev UP PEF
16.00Izobraževanje odraslih in razvoj kariereP3 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper, I. nadstropje)Sprejem bruck in brucev UP PEF

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino