Obvestilo o študentski anketi za študijsko leto 2013/2014

datum: 01.10.2014

kategorija: Obvestila za študente


Spoštovane študentke in študentje!

Tudi v letošnjem študijskem letu boste študentke in študentje na UP PEF imeli možnost ocenjevanja dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnih služb ter organiziranost študija oziroma pogoje, ki so neposredno vplivali na kakovost študija v študijskem letu 2013/2014. Slednje boste študentje ocenjevali s študentsko anketo. Anketiranje bo potekalo v času od 1. do 17. oktobra 2014 na dva načina:

 -       kot vodeno skupinsko anketiranje v elektronski obliki oziroma spletno anketiranje v računalniški predavalnici UP PEF preko ŠIS-a po vnaprej pripravljenem razporedu:

 ·         študente, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 vpisani v 2., 3. in 4. letnik dodiplomskih študijskih programov – redni in izredni študij, ki se izvajajo na sedežu UP PEF, in

·         študente, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 vpisani v 2. letnik podiplomskih študijskih programov 2. stopnje – redni in izredni študij, in so v študijskem letu 2013/2014 vpisani v 1. letnik teh študijskih programov, ter

 -       kot spletno anketiranje preko ŠIS-a za:

·         študente, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 vpisani v 2. in 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja – izredni študij, ki se izvaja na dislociranih enotah,

·       študente, ki bodo v študijskem letu 2014/2015 vpisani v 2. in 3. letnik podiplomskega študijskega programa 3. stopnje, in so bili v študijskem letu 2013/2014 vpisani v 1. ali 2. letnik tega študijskega programa,

·       absolvente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2014/2015.


Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražate svoja stališča o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, o delavcih strokovnih služb (referat, knjižnica) ter mnenje o organiziranosti študija ter o pogojih, ki neposredno vplivajo na kakovost študija. Pri izpolnjevanju študentske ankete je poskrbljeno za anonimnost študentov, ki anketo izpolnjujejo. Na osnovi vaših odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva UP PEF ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu ter k izboljšavam vsega naštetega. Poleg tega se individualne ocene posameznega visokošolskega učitelja in sodelavca uporabljajo v postopkih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Ker so vaši odgovori zelo pomembni za naše nadaljnje delo in izboljševanje kakovosti le-tega, vas vljudno vabimo k izpolnjevanju ankete. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!


Predsednik
Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela UP PEF

Blaž Simčič, pred., l. r.                                                                        

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino