Razpis univerzitetnih ligaških tekmovanj UP

datum: 23.10.2014

kategorija: Obvestila za študente


Univerzitetna športna zveza Primorske objavlja razpis za prijavo v programe univerzitetnih ligaških tekmovanj v sezoni 2014/15, kot sledi.

1. ROK ZA PRIJAVO
Rok za prijavo ekip v UFL, UKL in UOL je sreda, 29. 10. 2014 do 16. ure.  
  
2. PRIJAVNI POGOJI  


2.1. Univerzitetna futsal liga (UFL)
Tekmovanje bo potekamo v kategoriji moški. Pravico do udeležbe imajo fakultetne in dijaške ekipe, in sicer neomejeno število ekip v imenu posamezne članice Univerze na Primorskem (UP) oziroma srednje šole. Ekipa mora imeti najmanj pet (5) in največ petnajst (15) članov. Sestavo ekipe tekom leta ni možno spreminjati. Igralec, ki je že nastopal za eno od ekip ne more igrati v drugi ekipi. Vodja ekipe mora registrirati najmanj pet (5) igralcev do dneva uradnega žreba. To je srede, 29. 10. 2014. Igralec, ki je že nastopal za eno od ekip ne more igrati v drugi ekipi. Člani ekipe so lahko: študentje in zaposleni na članicah UP, oziroma dijaki in zaposleni na srednji šoli, ki je ekipo prijavila. Izjemoma ima lahko ekipa prijavljenih pet (5) »tujcev«, ki so zaposleni na UP ali srednješolci obalnih občin ali študentje druge članice UP, pri čemer sta lahko v študentski ekipi maksimalno dva študenta druge fakultete UP. Omejitve števila prijav: Do osem (8) prijavljenih ekip ni omejitev. V primeru, da se na tekmovanje prijavi več kot osem (8) ekip, mora biti število sodo in odobreno s strani organizatorja.

2.2. Univerzitetna košarkarska liga (UKL)
Tekmovanje bo potekamo v kategoriji moški. Pravico do udeležbe imajo fakultetne in dijaške ekipe, in sicer neomejeno število ekip v imenu posamezne članice Univerze na Primorskem (UP) oziroma srednje šole. Ekipa mora imeti najmanj pet (5) in največ petnajst (15) članov. Sestavo ekipe tekom leta ni možno spreminjati. Igralec, ki je že nastopal za eno od ekip ne more igrati v drugi ekipi. Vodja ekipe mora registrirati najmanj pet (5) igralcev do dneva uradnega žreba. To je do srede, 29. 10. 2014. Člani ekipe so lahko: študentje in zaposleni na članicah UP, oziroma dijaki in zaposleni na srednji šoli, ki je ekipo prijavila. Izjemoma ima lahko ekipa prijavljenih pet (5) »tujcev«, ki so zaposleni na UP ali srednješolci obalnih občin ali študentje druge članice UP, pri čemer sta lahko v študentski ekipi maksimalno dva študenta druge fakultete UP. Omejitve števila prijav: Do osem (8) prijavljenih ekip ni omejitev. V primeru, da se na tekmovanje prijavi več kot osem (8) ekip, mora biti število sodo in odobreno s strani organizatorja.

2.3. Univerzitetna odbojkarska liga (UOL)
Tekmovanje bo potekamo v eni mešani kategoriji za moške in ženske. Pravico do udeležbe imajo fakultetne in dijaške ekipe, in sicer neomejeno število ekip v imenu posamezne članice Univerze na Primorskem (UP) oziroma srednje šole. Ekipa mora imeti najmanj šest (6) in največ petnajst (15) članov. Sestavo ekipe tekom leta ni možno spreminjati. Igralec, ki je že nastopal za eno od ekip ne more igrati v drugi ekipi. Vodja ekipe mora registrirati najmanj šest (6) igralcev do dneva uradnega žreba. To je do srede, 29. 10. 2014. Ekipo sestavljajo tako moški kot ženske, vendar so lahko hkrati na igrišču maksimalno trije (3) moški. Število žensk na igrišču ni omejeno. Člani ekipe so lahko: študentje in zaposleni na članicah UP, oziroma dijaki in zaposleni na srednji šoli, ki je ekipo prijavila. Izjemoma ima lahko ekipa prijavljenih pet (5) »tujcev«, ki so zaposleni na UP ali srednješolci obalnih občin ali študentje druge članice UP, pri čemer sta lahko v študentski ekipi maksimalno dva študenta druge fakultete UP. Omejitve števila prijav: Do osem (8) prijavljenih ekip ni omejitev. V primeru, da se na tekmovanje prijavi več kot osem (8) ekip, mora biti število sodo in odobreno s strani organizatorja.  

3. NAČIN PRIJAVE
Način prijave ekipe: Prijave morajo biti oddane na predpisani prijavnici, ki je sestavni del tega razpisa (ekipna prijavnica). Prijavnica mora biti izpolnjena v skladu z navodili zveze. Prijava je popolna, če je prijavnica izpolnjena v celoti.  

Način prijave članov: Poleg oddane ekipne prijavnice, mora vodja ekipe predložiti seznam igralcev s pripadajočo poimensko prijavnico, najkasneje na dan izvedbe žreba (29. 10. 2014 do 16.00 ure) oziroma na dan registracije dodatnega igralca.  

Plačila kotizacije:
UFL - Univerzitetna futsal liga: 150 €/ekipo,
UKL - Univerzitetna košarkarska liga: 150 €/ekipo,
UOL - Univerzitetna odbojkarska liga: 150 €/ekipo,  

Rok plačila kotizacije: Kotizacijo mora biti poravnana najkasneje do 30.11.2014. Študentski sveti naj v primeru plačila z njihove strani to upoštevajo tudi pri proračunu za naslednje študijsko leto.  

4. PRAVILA TEKMOVANJA
Za vsako razpisano tekmovanje bodo objavljena pravila in tekmovalni sitem. Tekmovalni sistem bo odvisen od končnega števila prijavljenih ekip oziroma posameznikov v posamezno tekmovanje. Prijavljene ekipe so dolžne spoštovati pravila tekmovanja. UŠZP si pridržuje pravico do sprememb pri izvedbi tekmovanj zaradi objektivnih okoliščin in/ali višje sile.    

5. NAPREDOVANJE
Prijavljene ekipe v UFL, UKL in UOL se borijo za naslov prvaka Univerze na Primorskem v posamezni športni panogi oziroma kategoriji za študijsko leto 2014/15. Najboljši posamezniki bodo lahko sodelovali v univerzitetnih športnih reprezentancah, ki bodo zastopale UP na državnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih. O uvrstitvi v univerzitetno športno reprezentanco odloča selektor izbrane reprezentance. Najboljši igralci (po izboru in mnenju organizatorja) Univerzitetne košarkarske lige bodo svojo priložnost lahko dobili tudi na Evropskem košarkarskem prvenstvu, ki bo med 20. in 27. junijem 2015 potekalo v Kopru.  

6. NAGRADE IN UGODNOSTI
Ekipe uvrščene od 1. do 3. mesta v vseh tekmovanjih prejmejo pokal. Aktivni člani ekip oziroma posamezniki uvrščenih od 1. do 3. mesta v vseh tekmovanjih prejmejo medalje in praktične nagrade.     7.

DODATNE INFORMACIJE
spletni naslov zveze: www.uszp.si
elektronski naslov zveze: info@uszp.si
Koordinator in vodja programov medfakultetnih športnih tekmovanj: Marko Juretič, 031 376 726.  

Marko Juretič, vodja tekmovanja

Prijavnica
Ekipna prijavnica

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino