Informativna prijava na projekte "Po kreativni poti do praktičnega znanja

datum: 10.12.2014

kategorija: Obvestila za študente


Spoštovani študenti,

Javni sklad Republike Slovenija za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis “Po kreativni poti do praktičnega znanja”.

Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Z javnim razpisom se bo prek projektov, ki bodo načrtovani v sodelovanju z gospodarstvom, spodbujal prenos znanja v gospodarstvo in s tem tudi usmerjalo gospodarstvo v razvoj, kar posledično vpliva na večjo prilagodljivost, učinkovitost ter konkurenčnost gospodarstva. Hkrati bodo visokošolski zavodi oz. vključeni pedagoški mentorji s pridobljenimi praktičnimi izkušnjami posodabljali učne programe in na ta način prilagajali izobraževalni sistem potrebam gospodarstva.

V kolikor izpolnjujete naslednje pogoje:

Študenti, ki so že sofinancirani iz javnih sredstev prek projektov v okviru inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija ali kot mladi raziskovalci ali kot mladi raziskovalci iz gospodarstva ipd. so lahko vključeni v projekte, vendar niso upravičeni do sofinanciranja in se ne upoštevajo pri številu vključenih študentov.

Se lahko prijavite k sodelovanju naslednjih projektov, ki jih bomo raziskovalci Aplikativne kineziologija predlagali na naslednjem razpisu (link na razpis):

Projekt 1: Nogomet (mentor: Boštjan Šimunič)

Napovedovanje športnih poškodb na osnovi merjenja mišičnih nesorazmerij v slovenskem nogometu. Opravili bomo meritve vseh igralcev 1. Slovenske lige, in sicer vsake 3 mesece. Spremljali bomo tudi nastop poškodb in na koncu ugotavljali, če bi lahko te poškodbe napovedali. Podjetje, s katerim bomo sodelovali izdeluje senzorje za merjenje mišičnih nesorazmerij in bi rado preverilo njihov sensor v tej aplikaciji.

Projekt 2: Hidracija (mentorica: Nina Mohorko in Damir Zubac)

Vemo, da hidra dehidracija vplica na zdravje športnikov borilnih veščin. Le ti izvajajo ekstremno dehidracijo, da se lahko uvrstijo v kategorije, ki so omejen z maksimalno dovoljeno telesno maso. Radi bi pokazali kako veliki so ti učinki na zdravje in jih omejili z uporabo posebnih napitkov, ki vsebujejo dodatke.

Podjetje, s katerim bomo sodelovali prodaja športne napitke in bi rado na osnovi naših rezultatov svetovali kakovostneje.

Projekt 3: Oblačila (mentor: Matej Plevnik in Daniela Zavec Pavlinič)

Učinkovitost človeka pri različni telesni aktivnosti (delovni in/ali športni) je odvisna tudi od oblačil, ki jih nosimo, torej od funkcionalnih tekstilnih materialov iz katerih so oblačila izdelana. Ti so dandanes različno obdelani vse z namenom povečanja drsnosti za zmanjšanje zračnega upora, povečanega odvajanja znoja s površine telesa, zagotavljanju zadostne izolacije v ekstremnih okoljskih pogojih pristajanja obliki človeškega telesa. Kakorkoli gledano, morajo omenjeni tekstilni materiali biti izdelani samo tako, da ne vplivajo negativno na gibanje uporabnika ampak mu morajo v večini primerov nuditi tudi potrebno oporo in povečati zmogljivost. Cilj projekta je spoznati fiziologijo človeka in v  svetu sodobnih tehnologij in računalniških orodij je smiselno tudi človeka opisati numerično in proučevati njegovo gibanje v skladu s spreminjanjem njegovega okolja na mikro in makro nivoju.

 

Projekt 4: Aktivno sedenje (mentor: Mitja Gerževič)

Danes je več in več poskusov, ki poskušajo implementirati aktivno sedenje na delovnem mestu. Znani so tudi poskusi uporabe terapevtskih žog v osnovnih šolah, kjer se lahko doseže bolj zdravo sedenje in večja gibalna aktivnost. Ampak žoge niso edina možna rešitev. Podjetje, ki bo tu sodelovalo izdeluje aktivni stol, ki omogoča varno sedenje, gibalno aktivnost in možnost uporabe tudi pri pouku ostalih predmetov. Tako bo cilj predmeta ovrenotiti uporabo aktivnega stola v osnovnih šolah in izdelava didaktičnih priporočil za njegovo rabo pri različnih predmetih.

Prosim, da vaš interes sporočite do petka, 12.12.2014 preko prijavnega obrazca, ki ga dobite TUKAJ.

Na vsakem projektu potrebujemo 3-10 študentov, ki bi opravljali aktivnosti (večinoma doma-KP, pa tudi v prostorih podjetij). Vaše delo bo finančno nagrajeno 9,00 EUR/uro (bruto), in sicer maksimalno 40 ur mesečno. Projekti bodo potekali od 1.3.2015 do 31.7.2015.

Ker projekt oddajamo preko UP PEF, potrebujemo izmed vseh študentov minimalno 3 študente iz UP PEF.

S spoštovanjem,
izr. prof. dr. Boštjan Šimunič

koordinator študijskih programov Aplikativna kineziologija
Univerza na Primorska
Titov trg 4
6000 Koper
Tel: 05 662 52 33 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino