Javni razpis štipendij za podiplomski študij

datum: 05.01.2016

kategorija: Obvestila za študente


Obveščamo vas, da je  dne 17. 12. 2015 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavil "Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2016" (202. javni razpis).
 
Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani sklada, kjer je na voljo tudi neuradni prevod javnega razpisa v angleški jezik.
 
Predmet 202. javnega razpisa je štipendiranje državljanov Zahodnega Balkana za podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer za:
- magistrski študij (druga stopnja),
- doktorski študij (tretja stopnja).
 
Med države Zahodnega Balkana se po tem javnem razpisu prištevajo Bosna in Hercegovina, Republika Črna gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija in Republika Srbija.
 
Štipendija se dodeli za:
- šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in - življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR letno.
Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 202. javni razpis). Rok za prijavo je 7. 10. 2016
 
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spodaj navedenih kontaktih:
- DORIS SATTLER (doris.sattler@sklad-kadri.si) , tel št. 01/434-58-92
- PETRA BAJT (petra.bajt@sklad-kadri.si) , tel št. 01/434-15-62

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino