Javna razprava: Kulturni prostor

datum: 20.01.2016

kategorija: Obvestila za študente


Koprska camerata / Camerata Capodistriana

JAVNA RAZPRAVA: "KULTURNI PROSTOR"  
v petek, 22. 1. 2016, ob 18.00 v dvorani Pokrajinskega muzeja Koper   

Sogovorniki:
Anton Peršak – državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS 
Jadranka Plut – podpredsednica Asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti
Veronika Brvar –  odgovorna urednica revije Glasna GMS
Neva Zajc –  predsednica Društva Primorski poletni festival, urednica za kulturo na Radiu Koper 
Borut Jerman  – koordinator strokovnega dela in podpredsednik KID PiNA
Helena Filipčič Gardina – predsednica Društva prijateljev glasbe  
Moderator: Peter Beltram  

Sodeluje: DPZ GŠ Koper pod vodstvom Maje Cilenšek   Tokrat vam v ciklu Amabile ponujamo niz akademij. Izraz »akademija« je imel v preteklosti več pomenov, saj je zaznamoval bodisi koncertni dogodek, bodisi združenje intelektualcev, kjer so prebirali literarna, filozofska in umetniška dela in se o njih pogovarjali. Tudi v Kopru, in sicer med letoma 1478 in 1806, beležimo šest akademij. Poleg uradnih akademij so obstajala tudi združenja oz. skupine podobno mislečih kulturnikov, ki so se občasno dobivali. Najbolj znana in tudi glasbeno aktivna je bila firenška camerata oz. Camerata Fiorentina iz druge polovice 16. stoletja. Vabimo vas na šest dogodkov v okviru koprske camerate. Pripravili smo tridebatna druženja v obliki javnih razprav in tri koncerte.

Podrobnosti si lahko preberete tukaj  

Na prvi javni razpravi bodo razpravljavci skušali iz več zornih kotov osvetliti in preveriti prepričanje, da ima načrtovana, sistemsko urejena in primerno spodbujana kulturna ponudba mnogovrstne dolgoročne pozitivne razvojne učinke. Odprli bomo vprašanja kulturne ponudbe v javnem prostoru, opozorili na pomanjkanje javne službe za področje glasbene umetnosti v MOK, posegli v problematiko odnosa do kulture, na primeru dobrih praks iskali možne rešitve za izboljšanje trenutnega stanja. 
 

Vstop je prost. ​Lepo vabljeni!​

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino