Ena.kost: Vključevanje in aktivna participacija manjšinskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji

datum: 17.02.2016

kategorija: Obvestila za študente


Kulturno izobraževalno društvo PiNA s partnerji projekta in delovna skupina za zagovorništvo narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ vabita na Zaključni dogodek projekta ENA.KOST: VKLJUČEVANJE IN AKTIVNA PARTICIPACIJA MANJŠINSKIH IN MIGRANTSKIH SKUPNOSTI V SLOVENIJI

Torek, 23. februar 2016, 10.30–15.30
Fakulteta za humanistične študije UP, Maestral 1 (Titov trg 5, Koper)  

Na posvetu in okrogli mizi bomo z različnih zornih kotov skušali predstaviti, s katerimi težavami se različne skupnosti soočajo pri integraciji v slovensko družbo, in ponuditi možne rešitve, ki bi ustvarile take družbene razmere, ki bi spodbujale k spoštovanju njihovih temeljnih pravic v vseh družbenih sferah, k višjemu nivoju večkulturnega razumevanja in posledično k trajnostnemu družbenemu razvoju.
 
Predhodne prijave preko spletnega obrazca do četrtka, 18. februarja, oz. do zapolnitve prostih mest.

________________________________________

PROGRAM
10.00–10.30 … Registracija udeleženk in udeležencev
10.30–11.00 ... Uvodni nagovor in predstavitev rezultatov projekta ENA.KOST

Mirna Buić, Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Margerita Jurkovič, Pravni center za varstvo človekovih pravic, Koper

________________________________________

11.00–13.30 … POSVET

Dr. Vera Kržišnik-Bukić, Inštitut za narodnostna vprašanja
Ob 5. obletnici Deklaracije Državnega zbora RS o narodnih skupnostih Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov v Sloveniji
Dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Priseljenci in priseljenske organizacije, aktivni v šoli
Dr. Karmen Medica, UP Fakulteta za humanistične študije
Manjšine in mediji – dinamika medijsko-manjšinskih sprememb
Dr. Veronika Bajt, Mirovni inštitut
Sovražni govor kot spodbuda kritičnega delovanja
Andrej Motl, Center za varnejši internet Slovenije, Fakulteta za družbene vede UL
Problematika sovražnega govora na internetu

Posvet bo moderirala Barbara Gornik (UP ZRS).

________________________________________

13.30–14.00 … Odmor in pogostitev

________________________________________

14.00–15.30 … OKROGLA MIZA: Aktivna participacija narodnih in etničnih skupnosti ter migrantov v Sloveniji

Dalibor Samac, predsednik Zveze srbskih društev Slovenije
Marko Gregorič, predsednik Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola / Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
Dr. Lidija Dimkovska, pesnica in esejistka, urednica Iz jezika v jezik: Antologija sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji
Nikolaj Tomaž Benedik, sodeloval pri projektu Slovenske filantropije “Participacija priseljencev”


Faila Pašić Bišić, predsednica Človekoljubnega dobrodelnega društva UP Jesenice.

Okroglo mizo bo moderirala Saša Banjanac Lubej (RTV Slovenija).

________________________________________
Predhodne prijave preko spletnega obrazca do četrtka, 18. februarja, oz. do zapolnitve prostih mest.

Vstop je prost.

VEČ O DOGODKU

***

O PROJEKTU:
S projektom ENA.KOST: Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji želi PiNA, skupaj s partnerji, pripomoči k opolnomočenju ciljne skupine v regiji, ozaveščati širšo javnost o problematiki nepriznanih manjšin in njihovih pravicah ter doseči spremembo institucionalnega okvirja njihove obravnave na lokalni ravni. Poleg nudenja brezplačne pravne pomoči in svetovanja, izvedbe cikla predstav gledališča zatiranih, izdajanja brezplačnega časopisa ŽAR, vzpostavitve stičišča NVO pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in delovne skupine za zagovorništvo narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ ter organizacije posveta, se bo izdalo še poročilo o kršitvah pravic ciljne skupine in programski dokument delovne skupine za zagovorništvo.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino