Tečaj vseživljenjskega učenja

datum: 15.04.2016

kategorija: Obvestila za študente


Vljudno vabljeni na petdnevno konferenco »Vseživljenjsko učenje« (»Cjeloživotno učenje«), ki jo v okviru evropskega projekta CLOUD organizira Medicinska fakulteta v Reki. Konferenca bo potekala od 2.5. do 6.5.2016 na Medicinski fakulteti v Reki in je sestavljena iz treh delov. Tečaja »Preventivne strategije in programi utemeljeni na dokazih in znanosti« (»Prevencijske strategije i programi utemeljeni na dokazima i znanosti«), predmeta s specialističnega študija »Socialno-emocionalne kompetence pri promociji zdravja v šolskem okolju« (»Socio-emocionalne kompetencije u promociji zdravlja u školskom okruženju«) in simpozija »Zdravje za vse« (»Health for all«). Predavanja bodo potekala v hrvaškem jeziku (program je priložen).

Vsebina konference je namenjena zdravstvenim delavcem, psihologom, biopsihologom, socialnim delavcem, pedagogom in podobnim poklicem, ki delajo v zdravstvenih ustanovah, javni upravi ali civilnih društvih, ki so usmerjena v izdelovanje in izvajanje preventivnih programov. Vabljeni so tudi vsi zainteresirani študenti. Predavali bodo prof. dr. sc. Josipa Bašić, prof. dr. sc. Vladimir Takšić in izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić z Medicinske fakultete v Reki.  

Kotizacije za konferenco ni. Prijave so obvezne na elektronski naslov:

Prijave za študente: nensi.murovec@gmail.com
Prijave za profesorje: gorazd.drevensek@gmail.com

Veseli bomo vaše udeležbe. S Spoštovanjem.
Dr. Gorazd Drevenšek
_______________________________________________________________________

Program:

Prevencijske strategije i programi utemeljeni na dokazima i znanosti
(Predavateljica: prof.dr.sc. Josipa Bašić)  

Rezultati tečaja:
-          Prepoznati in razumeti teoretični okvir, na katerem so utemeljeni preventivni programi.
-          Opredeliti in opisati preventivne intervencije, namenjene okolju / sistemu in posamezniku / skupini.
-          Opredelitev učinkovitih programov (strategija / akcijski).
-          Opredelitev in razumevanje značilnosti programa zaradi ravni preventive (raven tveganja).
-          Opredelitev strategije za ustvarjanje in krepitev sodelovanja med družino, šolo in skupnostjo.
-          Sposobnost opredeliti programe, ki temeljijo na dokazih in znanstvenih rezultatov.
-          Ocenitev uporabnosti / pomen razvoja in izvajanja teh programov.
-          Določanje osnovnih meril programa, ki temeljijo na dokazih in so znanstveno utemeljeni.
-          Pripraviti vzorec programa, ki bo upošteval ta merila.   Trajanje: 18 ur (2. – 4.5.2016.)   

Socio-emocionalne kompetencije u promociji zdravlja u školskom okruženju
(Predavatelji: prof. dr.sc. Vladimir Takšić, izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić)  

Rezultati predavanja:
-          Razložiti značilnosti učinkovitega programa razvoja socioemocionalnih kompetenc v šolskem okolju.
-          Kritično razmisliti o primerih dobre prakse pri izvajanju programov promocije zdravja.
-          Razumeti in pojasniti posebna načela uvajanja uspešnih programov v družinskem in šolskem okolju.
-          Ustvariti izobraževalne vsebine z uporabo načel in izkušenj promocije zdravja.  

Trajanje: 8 ur (5. in 6.5.2016.)  

Simpozij Health for all (http://hfa.uniri.hr/) (6.5.2016.)

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino