Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah

datum: 12.06.2016

kategorija: Obvestila za študente


Vabljeni na mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov z naslovom "Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah", ki bo potekalo 21. 10. 2016 v Kopru.

K predstavitvi prispevkov so vabljeni študenti magistrskih, doktorskih študijskih programov na slovenskih in tujih univerzah, mladi doktorji znanosti oz. vsi, ki so študij že zaključili in se z razpisanimi temami strokovno ali znanstveno ukvarjajo. Prijave s prijavnim obrazcem in povzetkom v dolžini do 250 besed in kratko biografijo (oboje v jeziku predavanja in v angleščini) sprejemamo na el. naslovu studentska.sekcija.zdsds@gmail.com do vključno 8. 7. 2016. Prijavljeni bodo o izboru obveščeni do 31. 7. 2016 po elektronski pošti.

Več informacij: www.facebook.com/studentska.sekcija

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino