Študentska anketa za študijsko leto 2015/2016

datum: 01.10.2016

kategorija: Obvestila za študente


Spoštovane študentke in študentje!

Tudi v letošnjem študijskem letu bomo na UP PEF ocenjevali delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnih služb ter organiziranost študija oziroma pogoje, ki so neposredno vplivali na kakovost študija v študijskem letu 2015/2016. Slednje boste študentje ocenjevali s študentsko anketo.

Anketiranje bo potekalo v času od 1. do 21. oktobra 2016 na dva načina:

- kot vodeno skupinsko anketiranje v elektronski obliki oziroma spletno anketiranje v računalniški predavalnici UP PEF preko ŠIS-a po vnaprej pripravljenem razporedu:

• študente, ki bodo v študijskem letu 2016/2017 vpisani v 2., 3. in 4. letnik dodiplomskih študijskih programov – redni in izredni študij, ki se izvajajo na sedežu UP PEF, in
• študente, ki bodo v študijskem letu 2016/2017 vpisani v 2. letnik podiplomskih študijskih programov 2. stopnje – redni in izredni študij, in so bili v študijskem letu 2015/2016 vpisani v 1. letnik teh študijskih programov, ter

- kot spletno anketiranje preko ŠIS-a za:
• študente, ki bodo v študijskem letu 2016/2017 vpisani v 2. in 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja – izredni študij, ki se izvaja na dislociranih enotah,
• študente, ki bodo v študijskem letu 2016/2017 vpisani v 2. in 3. letnik podiplomskega študijskega programa 3. stopnje, in so bili v študijskem letu 2015/2016 vpisani v 1. ali 2. letnik tega študijskega programa,
• absolvente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2016/2017.

Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražate svoja stališča o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, o delavcih strokovnih služb (referat, knjižnica) ter mnenje o organiziranosti študija ter o pogojih, ki neposredno vplivajo na kakovost študija. Za anonimnost pri izpolnjevanju je poskrbljeno preko sistema, ki generira ustrezne kode za predmete in izvajalce, odgovori pa se agregirajo v bazo.

Na podlagi vaših odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva članice UP ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu ter k izboljšavam vsega naštetega.

Vabimo vas k izpolnjevanju ankete in se vam zahvaljujemo  za sodelovanje!

Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič

Predsednik Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF
mag. Blaž Simčič, pred.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino