Slovenščina za tujce

datum: 11.10.2016

kategorija: Obvestila za študente


Spoštovani študenti!
Obveščamo vas, da se bo zunanje izbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik – osnovna raven (A1) izvajal ob petkih od 15.00 do 18.15 v Burji 1 na UP FHŠ, Titov trg 5. Prvo srečanje bo v petek, 14. 10. 2016. Naslednji semester pa se bo izvajal zunanjeizbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik (A2), ki je obvezen za študij na UP. K vpisu ste vabljeni samo tisti, ki nimate nobenega potrdila iz znanja slovenščine (vsaj na osnovni stopnji).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear students!
We would like to inform you that the elective course Slovenian language as a second / foreign language - basic level (A1) will take place on Fridays from 15:00 to 18:15 in Burja 1, UP FHS, Titov trg 5. The first meeting will be held on Friday, the 14th of October 2016. The elective course Slovenian language as a second / foreign language (A2), which is mandatory, will be carried out in the next semester. In the attachment you can find the application form. Please fill in the form and bring it to the first meeting. The course is intended only for students who have no certificate of knowledge of Slovene (at least at the primary level).

Doc. dr. Klara Šumenjak
 
Oddelek za slovenistiko / Dipartimento di slovenistica / Department of Slovenian Studies
Univerza na Primorskem - Fakulteta za humanistične študije /
Università del Litorale - Facoltà di studi umanistici /
University of Primorska - Faculty of humanities
SI-6000 Koper, Titov trg 4
tel.: +386 5 663 77 00
http://www.fhs.upr.si
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino