Razpis štipendij

datum: 20.10.2016

kategorija: Obvestila za študente


Fundacija Leona Štuklja razpisuje desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Pogoji za pridobitev:
1. Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije.
2. Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca.

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

Kandidati so dolžni predložiti pisno:
1. Pisno prošnjo s kratkim življenjepisom,
2. Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu
3. Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci
4. Dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma
priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do četrtka, 10. 12. 2016, obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo pisnih vlog, začetek: sreda, 2. 11. 2016, zadnji dan za oddajo, nedelja, 20. 11. 2016.

Pisne vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino