Štipendije za študijske obiske študentov v tujini za leto 2015

datum: 23.11.2016

kategorija: Obvestila za študente


Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije sporoča, da so sredstva za štipendiranje študijskih obiskov študentov v tujino za namen izobraževanja ali praktičnega usposabljanja, še na voljo. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov v obdobju od 1. 10. 2015 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 31. 3. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.  

Zadnji rok za prijavo je 15. 12. 2016, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje do 31. 3. 2017.  

Vse podrobne informacije glede razpisa najdete na naši spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2015-205-javni-razpis/.  

Dodatne informacije je možno dobiti v času uradnih ur tudi osebno na naslovu sklada, telefonsko pri Minki Glinšek na tel. št. 01 434 58 93 ali e-naslovu: minka.glinsek@sklad-kadri.si.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino