Študenti PV vabljeni k sodelovanju na projektu

datum: 21.02.2017

kategorija: Obvestila za študente


V sklopu razpisa »Po kreativni poti do praktičnega znanja - PKP« smo na študijskem programu Aplikativne kineziologije uspešno pridobili projekt z naslovom »Učenje  glasbenega inštrumenta po meri učenca«, ki bo trajal 5 mesecev, predvidoma od 20. 2. do 20. 7. 2017. Obremenitve študentov bodo v skladu z projektnimi obremenitvami po dogovoru z mentorji.

Projekt je vsebinsko široko naravnan, nanaša pa se predvsem na možnosti dopolnjevanja aktualnih didaktičnih smernic za poučevanje glasbenih inštrumentov in petja v glasbenih šolah z vsebinami iz kineziološkega (gibalnega) področja (pristopi k razvoju gibalnih spretnosti, kombinacije kognitivnega učenja in učenja gibanja, preventivno delovanje, gibalna terapija in vadba ...). Na projektu sodelujeta dva partnerja, iz gospodarstva podjetje Playness d.o.o. https://www.playness.com/sl/ ter iz družbene sfere GŠ Koper http://www.glasbena-kp.net/.

Za sodelovanje so predvideni 4 kineziologi, 1 biopsiholog ter 1 unikatni oblikovalec (vsa mesta že zasedena), prosti pa sta še 2 mesti za študentki/študenta programa Predšolske vzgoje UP PEF (1. stopnja).

S sodelovanjem v projektu bosta študentki/študenta poleg praktičnih izkušenj pridobila pomembne kompetence in znanja za svoje bodoče delo, predvsem na področju gibalnega in glasbenega razvoja in dela z otroci.

Vse študentke/študente, ki bi želeli sodelovati v projektu vabimo, da do 22. 2. 2017 pošljejo prijavo, e-mail, z izkazanim interesom vodji in koordinatorju projekta doc. dr. Mateju Plevniku na matej.plevnik@upr.si. V primeru večjega števila prijav, bo štel vrstni red prijav oziroma kratek razgovor s prvo-prijavljenimi kandidatkami/kandidati.

Lep pozdrav,
dr. Matej Plevnik
 

 

 

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino